Manuál ekologickej výstavby eBook

Fatimma.cz Manuál ekologickej výstavby Image

INFORMACE

Manuál ekologickej výstavby je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Eugen Nagy. Přečtěte si s námi knihu Manuál ekologickej výstavby na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Manuál ekologickej výstavby.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,33 MB

ISBN: 9788097172404

POPIS
Kniha je obsiahlym manuálom o navrhovaní a výstavbe trvalo udržateľných ľudských sídiel. Z obsahu:potreba, vývoj, východiská a základné princípy ekologicky vhodnej výstavby, materiálové, energetické, vodné a vzdušné hospodárstvo domácností, ekodomy a ekologické stavebné postupy s použitím prírodných stavebných materiálov, ekologické koncepcie navrhovania a výstavby sídiel, permakultúra. Príručka je určená odbornej verejnosti zaoberajúcej sa navrhovaním a výstavbou sídiel, architektom, stavebným inžinierom, investorom i odborníkom v oblasti životného prostredia, študentom škôl zameraných na tvorbu sídiel a environmentalistiku, občianskym združeniam a skupinám venujúcim sa ochrane životného prostredia, ale aj širokej verejnosti zaoberajúcej sa možnosťami ekologickej tvorby sídiel. Vybrané praktické príklady ekologických postupov a zariadení a možnosti ich uplatnenia v domácnosti sú vybrané zámerne vzhľadom k ich jednoduchosti a nenáročnému zhotoveniu a teda i možnosti svojpomocnej realizácie. Publikácia sa tak stáva nielen inšpiračným zdrojom k osvojeniu si základných princípov trvalo udržateľného života, ale aj motiváciou k praktickému uplatneniu prvkov ekologicky vhodnej výstavby. Táto príručka sa teda môže stať užitočným pomocníkom aj pre každého, kto sa rozhodne postaviť si alebo prerobiť svoje obydlie a jeho okolie tak, aby žil sám v zdravom lokálnom prostredí a zároveň prispel k vytvoreniu zdravého globálneho prostredia. V úvodnej časti publikácie sú načrtnuté východiská a dôvody ekologického prístupu k tvorbe prostredia a definícia základných princípov navrhovania a výstavby trvalo udržateľných sídiel. Hlavná časť publikácie je venovaná konkrétnym možnostiam ekologického riešenia základných zložiek ľudského sídla - materiálového, energetického, vodného a vzdušného hospodárstva domácnosti, šetrného a efektívneho využívania zdrojov a predchádzaniu negatívneho dopadu obydlí a sídiel na okolité prostredie. Jednotlivé modelové príklady ekologických zariadení, stavebných postupov a sídelných štruktúr v ďalšej časti publikácie ponúkajú možnosti riešení pri realizácii obydlí spĺňajúcich kritériá ekologicky vhodnej výstavby. Posledná časť je venovaná permakultúrnym princípom navrhovania trvalo udržateľných sídiel. Obsahuje úryvky z knihy Petra Skořepu - Jak na soběstačný dům.
STÁHNOUT ČÍST
Manuál ekologickej výstavby - Catalog of Frantisek Bartos ...
Your cart ×. Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Kniha: Manuál ekologickej výstavby | Knihy.ABZ.cz
Manuál ekologickej výstavby : navrhovanie a výstavba trvalo udržateľných ľudských sídiel / Hlavní autor: Nagy, Eugen, 1965- Vydáno: (2007) Sustainable buildings in practice : what the users think / Hlavní autor: Baird, George, 1938- Vydáno: (2010)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY