Lašská slovní zásoba eBook

Fatimma.cz Lašská slovní zásoba Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Lašská slovní zásoba! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Lašská slovní zásoba a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Lašská slovní zásoba.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,70 MB

ISBN: 8020004211

POPIS
Kniha přináší lexikální materiál z okrajového území českého národního jazyka ležícího nejen na rozhraní tří slovanských jazykových celků, ale i na pomezí tří nářečních podtypů, totiž slezské podskupiny západní, východní a jižní. Nářečí Studénky, odkud pochází hlavní část shromážděné slovní zásoby, prošlo rychlým vývojem. V tomto okrajovém dialektu se zachovala řada lexikálních archaismů, slovník tedy zaznamenává nejstarší slovní zásobu jednoho nářečí. Je přínosem, že slovník odlišuje nejstarší jazykové vrstvy od vrstev nových. Je proto cenným podkladem pro konfrontační studium vývoje místního dialektu. Lexikologická analýza textu zkoumá jednak vnitřní strukturaci nářečního lexika, jednak změny v jeho rozsahu, sleduje poměr dialektismů k výrazům spisovným, cizorodé prvky (germanismy, polonismy, slovakismy), stálost ve vývoji apod. Značná pozornost je věnována expresivům, která tvoří charakteristickou a převážně diferenční složku nářečního lexika.
STÁHNOUT ČÍST
Lašská slovnʹi zásoba : jihovýchodní okraj Západolašské ...
Bakalářská práce: Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit) František Francírek pdf ulozto
Kniha: Lašská slovní zásoba (Zdeňka Sochová) | Martinus
Hledáte Lašská slovní zásoba od Zdeňka Sochová? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR
SOUVISEJÍCÍ KNIHY