Poradca 6-7/2020 - ZDP s komentárom eBook

Fatimma.cz Poradca 6-7/2020 - ZDP s komentárom Image

INFORMACE

Poradca 6-7/2020 - ZDP s komentárom je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Poradca 6-7/2020 - ZDP s komentárom na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Poradca 6-7/2020 - ZDP s komentárom.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,21 MB

ISBN: 9771335158049

POPIS
Publikácia Vám prináša zmeny v znení ZDP po novele od 1. 1. 2020. Zákony sú publikované v úplnom znení s komentárom renomovaných autorov.Medzi najdôležitejšie zmeny po novele ZDP od 1. 1. 2020 patrí:Znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov- zavedenie automatickej registrácie správcom dane- zjednodušenie podmienok na zahrňovanie do základu dane pri výdavkoch, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplateníZníženie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti- rozšírenie oslobodenia od dane pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov- zavedenie možnosti zamestnávateľa vystaviť a doručiť zamestnancovi po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronickou formou- umožnenie zamestnancovi podať zamestnávateľovi po vzájomnej dohode žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň elektronickou formou- zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusuPlatenie preddavkov na daň z príjmov- zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov a zjednodušenie výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti- zjednodušenie spôsobu platenia preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v prípade neexistencie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane- zjednotenie lehoty na vyrovnanie preddavkov na daň platených do lehoty na podanie daňového priznania novovzniknutého daňovníka s ostatnými daňovníkmiPoradca 6-7/2020 - Úplné znenie zákona po novele s komentárom obsahuje:Legislatíva - Zákon o dani z príjmov s komentárom
STÁHNOUT ČÍST
Poradca, s.r.o.
Medzi najdôležitejšie zmeny po novele ZDP od 1. 1. 2020 patrí:Znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov zavedenie automatickej registrácie
Poradca 10 2020 poplatok za rozvoj - Chci.cz
Medzi najdôležitejšie zmeny po novele ZDP od 1. 1. 2020 patrí: Znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov " zavedenie automatickej registrácie správcom dane " zjednodušenie podmienok na zahrňovanie do základu dane pri výdavkoch, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení Zníženie ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY