Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou eBook

Fatimma.cz Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,75 MB

ISBN: 9788087576694

POPIS
Čtvrté aktualizované vydání reaguje na přijaté novelizace trestního zákoníku a trestního řádu, ke kterým došlo od předchozího vydání, tj. po 1. 10. 2012 a nově publikovanou judikaturu obecných soudů i Ústavního soudu. Autoři zapracovali zejména rozsáhlou novelu trestního řádu provedenou zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu nejsou vyčerpávajícím komentářem, ale mají přispět k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení. Uváděné judikáty jsou vybrány především ze sbírek Nejvyššího a Ústavního soudu. Pro uživatelské pohodlí byla starší judikatura tam, kde to bylo možné, podřazena k novým, často jen přečíslovaným ustanovením nového trestního zákoníku, a čísla paragrafů byla až na výjimky opravena tak, aby odpovídala novému trestnímu zákoníku. Součástí publikace jsou i předpisy souvisící - zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a advokátní tarif, vše ve znění k 1. 9. 2013. Publikace je oceňovanou pomůckou pro práci soudců, přísedících, státních zástupců, policistů, kriminalistů, advokátů, firemních právníků a ostatních pracovníků právní praxe.
STÁHNOUT ČÍST
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou ...
Osmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 13. březnu 2020, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ...
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou ...
Trestní zákon a trestní řád 2004; Praktikum z trestního práva: klauzurní práce s řešením 2009; Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část 2010; Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou 2011; všech 24 knih autora. Kniha Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou je v
SOUVISEJÍCÍ KNIHY