Zákon o rodine eBook

Fatimma.cz Zákon o rodine Image

INFORMACE

Zákon o rodine je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Bronislava Pavelková. Přečtěte si s námi knihu Zákon o rodine na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Zákon o rodine.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,66 MB

ISBN: 9788074003592

POPIS
Ide o prvý komentár k slovenskému Zákonu o rodine z beckovej edície obľúbených „sivých komentárov“. Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad každého ustanovenia Zákona o rodine vrátane systémových väzieb a súvislostí. Obsahuje samozrejme i relevantnú judikatúru. Komentár je určený širokej odbornej verejnosti, advokátom, sudcom, pracovníkom orgánov sociálno-právnej ochrany detí, ale môže byť i dôležitou učebnou pomôckou študentov právnických fakúlt. Publikácia ako prvá obsahuje komentár k novému inštitútu striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov o maloleté deti.Komplexnosť a analytický výklad podávaný k jednotlivým ustanoveniam Zákona o rodine je zárukou dlhodobej využiteľnosti tohto komentára. Zárukou kvality sú dlhoročné skúsenosti renomovanej autorky v oblasti rodinného práva. Komentár ponúka v popri výklade jednotlivých ustanovení zákona i návrhy konkrétnych praktických riešení, či názory a stanoviská tam, kde text zákona umožňuje viaceré možné výklady.
STÁHNOUT ČÍST
Rodinné právo - Wikipédia
Zákon o rodine vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona o rodine z autorského pera skúseného advokáta Róberta Bánosa. Súčasťou komentára je ucelená judikatúra a vzory právnych podaní. Odborne erudovaný komentár je hodnotnou a praktickou ...
Zákon o rodině - Muj-Pravnik.cz | Online právní informace
Rodinné právo lze vymezit jako soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny.Pojem rodiny je v právních předpisech jen zřídkakdy definován, v českém právním řádu definován není. Pramenem českého (resp. do roku 1992 československého) rodinného práva byl v letech 1964 až 2013 zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY