Verejná správa 10/2008 eBook

Fatimma.cz Verejná správa 10/2008 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Verejná správa 10/2008! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Verejná správa 10/2008 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Verejná správa 10/2008.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,57 MB

ISBN: 13370448

POPIS
- Slobodný prístup k informáciám- Daňové odpisovanie hmotného majetku- Nehmotný majetok v ZDP- Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti- Pozemkové spoločenstvá a daň z nehnuteľností- Účtovanie nákladov a výnosov vo verejnej správe- Duálne zobrazovanie v personalistike a mzdách- Ochrana osobných údajov vo verejnej správe- Grafológia v personalistike (IV. časť)- Zákon o Štátnej pokladnici- Bezpečnosť a ochrana zdravia v zariadeniach pre deti a mládež- Finančná kontrola a vnútorný audit - novela- Zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách - štátna pomoc
STÁHNOUT ČÍST
Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 1. 10. 2008
Tlačová správa - inštitút životného partnerstva : 04.11.2008 - Podľa Ministerstva spravodlivosti SR inštitút životného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia patrí z odborného hľadiska do nového Občianskeho zákonníka Dňa 30.10.2008 sa na Ministerstve spravodlivosti SR, pod vedením štátnej tajomníčky JUDr.
Verejná správa - Stránka 5 - euractiv.sk
Verejná správa; Verejná správa . Spoločenská zodpovednosť ... Informačná spoločnosť 01-10-2008 Citizens Online Výskumná správa z reprezentatívneho výskumu názorov a postojov obyvateľstva Občania online je jednýmz kľúčových príspevkov Inštitútu pre verejné otázky do diskusie o zavádzaní e-Governmentu na Slovensku.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY