Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte eBook

Fatimma.cz Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte Image

INFORMACE

Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Lucia Dimunová. Přečtěte si s námi knihu Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Manažment rizík a bezpečnosť v operačnom trakte.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,54 MB

ISBN: 9788081431555

POPIS
Nové trendy poskytovania lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujú kvalitnú starostlivosť a zlepšenie kvality života pacientov. Aj napriek tomuto rozvoju v zdravotníctve ostáva jedným z najzávažnejších celosvetových aktuálnych problémov bezpečnosť pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Medzinárodná organizácia práce (2012) odhaduje, že každý rok zomrie na následky chorôb z povolania 159 000 ľudí. Pracovné úrazy a poškodenia zdravia ekonomiku Európskej únie stoja každoročne minimálne 490 miliárd eur. Prevencia sa stáva základom európskeho prístupu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Manažment rizík predstavuje prevenciu bezpečnosti pacientov a zdravotníckych pracovníkov.Operačný trakt je špecifickým prostredím, ktoré zahŕňa všetky prvky pracovného procesu, ako sú: pracovné podmienky, pracovné postupy, organizácia práce, spôsob odmeňovania,vzájomné vzťahy medzi personálom pracujúcim v operačnom trakte, technické zariadenia,a pod. Nedodržanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v operačných sálach môže mať vážne dôsledky v podobe pracovných úrazov, chorôb z povolania a ohrozenia zdravia pacienta. Preto sa starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v operačnom trakte stáva neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou pracovných povinností vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia. Dôležitá je aj aktívna účasť personálu pracujúceho v operačných sálach. Príprava dobrej prevencie si vyžaduje dlhodobé úsilie. Vypracovanie kvalitného hodnotenia rizík, vrátane dokumentácie,kontroly, plánu postupu, zostáva naďalej dôležitou výzvou.Cieľom predloženej monografie je priblížiť podrobný manažment rizík a bezpečnosti v operačných sálach z pohľadu pacienta aj zdravotníckeho personálu. Na základe osobných skúseností a poznatkov ponúkame vypracovaný návrh protokolu o vyhľadávaní a vyhodnocovaní rizík pri práci v operačných sálach.Obsah:1. Obsah2. Predhovor3. Zoznam skratiek4. Bezpečnosť pacienta5. Pracovné prostredie v operačnom trakte6. Manažment rizík v operačnom trakte7. Kultúra bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci8. Návrh protokolu na identifikáciu rizikových faktorov v operačnom trakte9. Zoznam použitej literatúry
STÁHNOUT ČÍST
Ministerstvo vnútra zverejnilo riziká, ktoré hrozia ...
Kritická zraniteľnosť v operačnom systéme Windows / Windows Server sa nachádza v službe Remote Desktop Services. Neautorizovanému útočníkovi umožňuje bez interakcie používateľa vzdialene vykonávať kód a prevziať plnú kontrolu nad zraniteľným zariadením.
Platný od: 11.7 - portalvs.sk
Francúzska metropola je už pár dní dejiskom celosvetovej debaty o klíme.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY