Nařízení eIDAS eBook

Fatimma.cz Nařízení eIDAS Image

INFORMACE

Hledáte knihu Nařízení eIDAS? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Nařízení eIDAS.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,76 MB

ISBN: 9788074006333

POPIS
Zásadním problémem oblasti právních vztahů kolem nařízení eIDAS je fakt, že uživatel musí zpravidla pracovat s textem nařízení, prováděcím předpisem v rámci komunitárního práva, souvisejícím národním předpisem a v řadě případů ještě národním prováděcím předpisem. Přitom samo nařízení eIDAS působí v rovině základních zásad a principů a konkrétní úprava a specifikace je až v předpisech nižší právní síly. Autoři se proto zaměřili na to, aby byla právní úprava v jednotlivých ustanoveních prezentována na jednom místě, patřičně komentována, a zároveň aby byly v jediné publikaci k dispozici přehledně právní předpisy v jejich zákonné textové úpravě.
STÁHNOUT ČÍST
PDF NAŘÍZENÍ eIDAS A SPRÁVA REGISTRŮ
EUR-Lex Access to European Union law. ... Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.
Kvalifikované elektronické podpisy dle nařízení eIDAS ...
Nařízení eIDAS se týká především orgánů veřejné moci (dále jen „OVM"). S účinností od 20.9.2018 je povinností úředníků OVM využívat ke kvalifikovanému elektronickému podpisu tzv. bezpečné QSCD prostředky (zkratka z anglického „Qualified Signature Creation Device"). Kvalifikovaný elektronický podpis tak musí být jednak zaručený, ale navíc musí být ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY