Diabetická retinopatie eBook

Fatimma.cz Diabetická retinopatie Image

INFORMACE

Diabetická retinopatie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Tomáš Sosna. Přečtěte si s námi knihu Diabetická retinopatie na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Diabetická retinopatie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,51 MB

ISBN: 9788088046059

POPIS
Po 14 letech se autoři rozhodli přepracovat a vydat již rozebranou knihu, která se zabývá diagnostikou, prevencí a léčbou diabetické retinopatie a dalších očních komplikací cukrovky. Publikace je určena širokému okruhu lékařů i studentů, především však oftalmologům, diabetologům, internistům, praktickým, ale i dalším lékařům, kteří se setkávají s touto problematikou. Je velmi podrobným a srozumitelným návodem, jak postupovat v prevenci, diagnostice a léčbě diabetické retinopatie a ostatních očních komplikací cukrovky. Velký důraz je kladen na mezioborovou spolupráci. Pro oftalmology je velice přínosná kapitola Diabetes mellitus – pohled diabetologa, která jim osvětluje diagnostická kritéria a možnosti léčby diabetu. Vyčerpávajícím způsobem je seznamuje i se speciálními problémy léčby cukrovky. Naopak diabetologové a internisté jsou podrobně seznámeni s epidemiologií i screeningovými termíny diabetické retinopatie. Dále také jistě ocení přehled současné klasifikace onemocnění a seznámení se s extraokulárními rizikovými a protektivními faktory této choroby. Prevenci i způsobům léčby jsou věnovány další kapitoly, určené oběma skupinám lékařů. Kromě základních oftalmologických vyšetřovacích metod, jako je biomikroskopie, fotodokumentace se svými úskalími, fluorescenční angiografie, jsou představeny oftalmologům, ale i studentům medicíny také moderní techniky, jako je optická koherenční tomografie a mikroperimetrie. Čtenáři jsou upozorněni i na problémy operace šedého zákalu u nemocných cukrovkou a na terapii obávané komplikace retinopatie, kterou je sekundární glaukom. Publikace podrobně seznamuje s laserovou léčbou, stejně jako s pars plana vitrektomií a anti-VEGF aplikacemi. Zajímavým doplňkem jsou i dvě kapitoly z historie terapie a diagnostiky cukrovky a diabetické retinopatie. Kniha je barevně ilustrována a doplněna množstvím přehledných tabulek, schémat a fotografií. Svým rozsahem 24 kapitol představuje rozsáhlou, unikátní a bohatě ilustrovanou monografii, která zahajuje ve vydavatelství Axonite CZ novou ediční řadu Medicinae peritus.
STÁHNOUT ČÍST
Diabetes and eye problems | Diabetic retinopathy | Diabetes UK
Diabetická nefropatie je chronické onemocnění ledvin, které je způsobeno vlivem dlouhodobě zvýšené glykemie (hyperglykemie) při diabetu.Onemocnění spočívá v morfologické změně ledvinových glomerulů a může vést k poklesu funkce ledvin nebo i jejich selhání.. Zpravidla se diabetická nefropatie projevuje těmito klinickými projevy:
Diabetic Retinopathy: A Position Statement by the American ...
Diabetická retinopatie (DR) může ve svém důsledku vést k úplné slepotě. Z hlediska psy-chosociálního to přináší diabetikovi, který se již se svým onemocněním naučil žít, nový, jen ob-tížně zvládnutelný problém. Ztráta zraku je zvláště pro mladé pacienty vždy šokující a vede nemocné
SOUVISEJÍCÍ KNIHY