XII. správa ZNB eBook

Fatimma.cz XII. správa ZNB Image

INFORMACE

XII. správa ZNB je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jerguš Sivoš. Přečtěte si s námi knihu XII. správa ZNB na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: XII. správa ZNB.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,38 MB

ISBN: 8096929696

POPIS
Publikácia približuje organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Správy kontrarozviedky v Bratislave (XII. správa ZNB), ktorá ako výkonný útvar federálneho ministerstva vnútra zodpovedala za kontrarozviednu činnosť vo vyčlenených objektoch a problematikách federálneho, resp. republikového charakteru na Slovensku v rokoch 1974 – 1989. Obsahuje výber zo zachovaných archívnych dokumentov, ktoré boli ešte dlho po páde komunistického režimu pre verejnosť prísne tajné. Kritériom výberu 33 zverejnených dokumentov bola ich výpovedná hodnota a snaha zachytiť čo najväčšie obdobie činnosti XII. správy – od jej vzniku až do konca 80. rokov – v problematikách odborov zameraných proti vonkajšiemu a vnútornému nepriateľovi, na ochranu ekonomiky, sledovanie, previerku korešpondencie, expertízy a spravodajskú techniku. Súčasťou publikácie je kompletný zoznam príslušníkov XII. správy spolu s ich funkčným zaradením, zoznam konšpiračných a prepožičaných bytov, ktoré tento kontrarozviedny útvar Štátnej bezpečnosti využíval na utajené schôdzky s tajnými spolupracovníkmi, ako aj fotogaléria vedúcich funkcionárov XII. správy.
STÁHNOUT ČÍST
XII. správa ZNB | NÁRODNÝ ANTIKVARIÁT - predaj kníh
Radek Schovánek 27. 6. 2014 Zvědavec Podle Radka Schovánka, svědka v kauze Andreje Babiše a badatele Ústavu pro studium totalitních režimů, byly spisy, v nichž figuruje Andrej Babiš /ANO/, vedeny v souladu s tehdy platnými předpisy a není tedy důvod se domnívat, že by byly zfalšovány.
Katalóg služieb -... - UPVS
XII. správa ZNB - Správa kontrarozviedky v Bratislave - web - abecedný zoznam príslušníkov. Zoznam príslušníkov a vojakov zaradených v útvaroch ŠtB - web - zoznam príslušníkov ŠtB monitoruje personálne obsadenie a stav útvarov v bývalom Východoslovenskom a Stredoslovenskom kraji k roku 1989.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY