Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení eBook

Fatimma.cz Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Image

INFORMACE

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavel Učeň. Přečtěte si s námi knihu Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,57 MB

ISBN: 8024724720

POPIS
Zkušení i začínající manažeři, poradci v oboru managementu a informatiky a studenti vysokých škol se v praktické a na trhu ojedinělé knize dozví, jak odhalit možnosti zvyšování výkonnosti firmy jako celku i jejích jednotlivých oblastí a procesů, a jak tohoto zvýšení výkonnosti dosáhnout. Podstatou je pragmatický princip známý pod pojmem potenciál zlepšení. Autor, uznávaný konzultant, poradce a lektor, v knize ukazuje, jak stanovit výkonnost procesů ve firmě, jak uplatnit potenciál zlepšení při tvorbě firemní strategie či při inovaci IS/ICT nebo jak měřit výkonnost lidí jako realizátorů procesů. Výklad je návodný, na základě zobecněných konkrétních praktických aplikacích poskytuje čtenáři prověřené postupy a je doprovázen příklady a obrázky.Z obsahu:O autorovi 8Předmluva 9Úvod 111. Základní pojmy 131.1 Absolutní potenciál zlepšení klíčových aktivit procesů 151.2 Limity absolutního potenciálu zlepšení 161.3 Reálný potenciál zlepšení procesů 181.4 Limity reálného potenciálu zlepšení 191.4.1 Možnosti dosahování reálného potenciálu zlepšení 201.5 Efekty z dosažení reálného potenciálu zlepšení 201.6 Metriky 211.6.1 Atributy metrik 211.6.2 Metriky v členění dle objektu měření 231.6.3 Metriky v členění podle opakovatelnosti použití 231.6.4 Metriky v členění podle úrovní řízení 241.6.5 Metriky v členění pro hodnocení efektů z inovace IS/ICT 241.6.6 Obecně platné kritické faktory úspěchu pro uplatnění metrik 241.6.7 Zdravý rozum 252. Reálný potenciál zlepšení a firemní strategie 272.1 Současný stav 292.2 Balanced Scorecard a potenciál zlepšení 312.2.1 Finanční perspektiva 342.2.2 Zákaznická perspektiva 362.2.3 Procesně-organizační perspektiva 372.2.4 Perspektiva učení a růstu 422.3 Využití konceptu potenciálu zlepšení při tvorbě firemní strategie 432.4 Komentovaný postup tvorby podkladů (vstupů) pro firemní strategii na bázi potenciálu zlepšení 472.5 Metriky strategie 542.6 Business strategie a IT strategie firmy 552.7 Informatika jako nástroj dosahování reálného potenciálu zlepšení 553. Identifikace reálného potenciálu zlepšení, efektů, limitů a měření výkonnosti procesů 573.1 Reálný potenciál zlepšení a snímkování výkonnosti procesů 593.2 Zpracování výsledků snímkování výkonnosti procesů 713.2.1 Konsolidace efektů, limitů a vyvolaných nákladů 723.2.2 Zpracování výsledků snímkování výkonnosti procesů a jejich interpretace 764. Výpočet návratnosti projektů 814.1 Výpočet cash flow projektu 844.2 Odhad návratnosti projektu na základě očekávání 854.3 Odhad "návratnosti" projektu na základě ocenění rizik 884.4 Finanční způsoby hodnocení návratnosti projektů 894.4.1 Nákladová kritéria hodnocení efektivnosti 894.4.2 Zisková kritéria hodnocení efektivnosti 904.4.3 Kritérium efektivnosti - peněžní příjem z investice 915. Reálný potenciál zlepšení jako nástroj tvorby poptávkového dokumentu na externí řešení projektu 956. Stanovení cílů projektu a metriky dosaženého stavu 1016.1 Charakter cílů projektů a jejich metrik 1036.1.1 Harmonogram 1046.1.2 Rozpočet, resp. cena 1046.1.3 Věcný rozsah a obsah řešení 1046.1.4 Ostatní cíle projektu 1056.2 Měření skutečně dosažené výkonnosti procesů 1066.3 Metriky uplatněné v průběhu projektu 1086.4 Hodnocení míry dosažení cílů po skončení projektu 1096.4.1 Postup při komplexním hodnocení stupně dosažení cílů projektu 1106.5 Metriky usazování dosaženého stavu 1107. Zainteresovanost dodavatele na efektech projektu 1137.1 Stanovení cílové (požadované) výkonnosti procesů 1157.2 Stanovení tvrdých efektů zahrnutých do smlouvy 1167.3 Měření dosaženého stavu 1177.3.1 Měření skutečně dosažené výkonnosti procesů 1177.3.2 Měření dosaženého stavu tvrdých efektů 1177.4 Hodnocení výsledků měření dosaženého stavu 1187.4.1 Hodnocení výsledků měření dosažené výkonnosti procesů 1187.4.2 Hodnocení výsledků měření dosaženého stavu tvrdých efektů 1207.5 Vazba výplaty zádržného, resp. výplata bonusu, na hodnocení výsledků měření 1217.6 Podmínky součinnosti 1218. Metriky výkonnosti vykonavatelů procesů 1239. Metriky služeb podpůrných procesů 1319.1 Formulace služeb informatiky 1369.2 Přístup ke stanovení služeb informatiky 1369.3 Kategorizace uživatelů služeb 1389.4 Druhy služeb 1399.5 Katalog služeb 1409.6 Service Level Agreement 1419.7 Operation Level Agreement a Underpinning Contract 1479.8 Úrovně podpory 1489.9 Závěrečná doporučení k řízení služeb podpůrných procesů 149Příloha I. Vzor souhrnné tabulky procesů, jejich atributů a klíčových aktivit 151Příloha II. Příklady zpracovaných tabulek pro snímkování výkonnosti klíčových aktivit procesů 159Příloha III. Příklad cash flow projektu - varianta "průměr" 169Příloha IV. Příklad žebříčku procesů podle priorit s přihlédnutím k rozdílům mezi aktuálním a požadovaným stupněm zralosti 173Příloha V. Příklad hodnocení stupně dosažení cílů 177Závěr 183Seznam použitých zkratek 185Seznam tabulek 187Seznam obrázků 188Literatura 189
STÁHNOUT ČÍST
Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení
Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Kdo napsal knihu Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení? Autorem je Pavel Učeň. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. Možnost nákupu elektronické verze knihy. ČBDB.cz - Databáze knih.
Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení ...
Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Zkušení i začínající manažeři, poradci v oboru managementu a informatiky a studenti vysokých škol se v praktické a na trhu ojedinělé knize dozví, jak odhalit...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY