Filosofie 4. - Bůh filosofů eBook

Fatimma.cz Filosofie 4. - Bůh filosofů Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Filosofie 4. - Bůh filosofů! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Filosofie 4. - Bůh filosofů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1997

NÁZEV SOUBORU: Filosofie 4. - Bůh filosofů.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,28 MB

ISBN: 8085929201

POPIS
Čtvrtý díl klasické knihovny Jiřího Fuchse je rozdělen do dvou základních tematických oddílů – I. Boží existence a II. Boží esence.V prvním oddíle je v úvodní kapitole mapována intelektuální diskuse nad fenoménem Boha v posledních dvou stoletích. Autor zmiňuje tendence v těchto diskuzích (scientistické, existencialistické, agnostické, aj). Rovněž je tematizován koncept a metodické principy fideismu. Důraz je přitom kladen na přehled filosofie katolického myslitele M. Blondela. Ve druhé kapitole je jako alternativní ontologický postoj představen nominalismus. Následuje úvaha nad fenoménem důkazu boží existence a problematika kauzality.Ve druhém oddíle (Boží esence) podává autor výklad noetických parametrů v teorii poznání Boha. Výklad zahrnuje přehled terminologie, rozbor stěžejní problematiky, jednotlivé fáze vývoje, metodiku a koncepční způsoby řešení této problematiky.Poslední kapitola knihy je pojata jako přehled a zdůraznění podnětů, které jsou implikovány úvahami obou oddílů. V samotném závěru je uveden seznam použité a doporučené studijní literatury.
STÁHNOUT ČÍST
Dějiny filosofie I - Masaryk University
Filosofie 4 - Bůh filosofů 2004, J. Fuchs Čtvrtý svazek z řady klasické filosofie je věnován metafyzice o Bohu, která obvykle začíná důkazem Boží existence, pokračuje reflexí způsobu poznání Boží skutečnosti a vrcholí zkoumáním Boží esence.
Filosofie 4. - Bůh filosofů - Jiří Fuchs, brožovaná vazba ...
Filosofie Kusánského - vychází ze srovnání Boha a světa Bůh - nekonečný, v každé věci světa je určitá míra nekonečnosti (i v člověku), nerozmanitý, (dokonalý- je jednotný = říká se že v Bohu je obsaženo absolutní bytí.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY