Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice eBook

Fatimma.cz Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice Image

INFORMACE

Hledáte knihu Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Lenka Pavlíčková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,31 MB

ISBN: 9788021090903

POPIS
Publikace je věnována poruchám matematických schopností u žáků s dyskalkulií a jejich vlivu na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice.Specifická porucha počítání se rozvíjí na základě kombinace deficitů různých dílčích funkcí, které se určitým způsobem podílejí na rozvoji matematických schopností a jsou potřebné pro učení se nejen počítání, ale i čtení a psaní. Monografie je rozdělena na dvě části: teoretickou a výzkumnou. V teoretické části publikace jsou vymezena základní teoretická východiska, která nejsou pouze souhrnem poznatků, ale mají i teoretický přínos. Těžiště knihy tvoří výzkumná část, která se skládá ze tří výzkumných studií, jež mají osvětlit tuto problematiku. Ambicí publikace je přinést souhrn poznatků o poruchách matematických schopností, jejich dílčích funkcích a o jejich dopadu při řešení úloh žákem ve fyzice a v matematice.Z těchto důvodů je předkládaná monografie určena širokému spektru potenciálních čtenářů: učitelům základních škol, speciálním pedagogům; studentům učitelství, primární pedagogiky a speciální pedagogiky v prezenčním, kombinovaném i doktorském studiu, ale také rodičům dětí školního věku.
STÁHNOUT ČÍST
Psychologie - psychické zdraví a duševní hygiena
Matematický portál. 6739 řešených příkladů a testů z matematiky. Pětiminutovky z počítání. Matematické kalkulačky pro školu a praxi. Chceš zažít pocit radosti z pochopení a výpočtu příkladu? Chceš se tříbit a trénovat v přemýšlení, hledání řešení?
Výsledky a řešení jarního matematického testu 2019 - Státní maturita...
Např. identifikace výukových situací při řešení nestandardních úloh žákův matematice. Mezi předpokládané výstupy projektu patří prezentace výsledků na konferencích a publikacích vzniklých z těchto konferencí a v odborných periodicích. EN: The main aim of the project is to identify teaching...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY