Nadané dieťa eBook

Fatimma.cz Nadané dieťa Image

INFORMACE

Nadané dieťa je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jolana Laznibatová. Přečtěte si s námi knihu Nadané dieťa na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Nadané dieťa.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,61 MB

ISBN: 808901853X

POPIS
Táto kniha vznikla ako výsledok mnohých stretnutí s rodičmi nadaných detí, ale aj prednášok, seminárov a stretnutí s pedagógmi, psychológmi, metodikmi, učiteľmi materských škôl, základných a stredných škôl a gymnázií, ako aj s tými, čo prejavili záujem o problematiku nadania, nadaných detí...
STÁHNOUT ČÍST
Mimořádně nadané dítě: Jak poznáte, že ho máte doma ...
Ako experiment však pokračuje prvým rokom (zapojení sú piataci) na druhom stupni. Podmienkou pre zaradenie žiaka do takejto triedy musí byť odporúčanie z okresnej psychologickej poradne, ktorá dieťa otestuje. "Tieto nadané deti sú mnohokrát samotárske, alebo hyperaktívne s nedostatkom socializácie," vysvetľovala riaditeľka.
Nadané deti bývajú vysoko senzitívne | eduworld.sk
A ešte niečo. Ak je dieťa nadané - to neznamená, že teraz je nadané vo všetkých smeroch. Sú rôzne druhy nadania. Ak je dieťa výrazne dobre v matematike, môže sa stať že v niečom inom mu to až tak dobre nepôjde. Napr. som mala žiačku úžasnú na matematiku, ale na telesnej mala problém urobiť kotúľ.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY