DÚPP 8/2013 eBook

Fatimma.cz DÚPP 8/2013 Image

INFORMACE

Hledáte knihu DÚPP 8/2013? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: DÚPP 8/2013.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,28 MB

ISBN: 8584113057493

POPIS
AKTUÁLNE Z DANÍ A ÚČTOVNÍCTVAPRÁVNE PREDPISY- Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov- Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z príjmov Cieľom poslednej novelizácie zákona o dani z príjmov zákonom č. 395/2012 Z. z. je konsolidácia verejných financií, z toho dôvodu boli vykonané v zákone také zmeny, ktoré majú zabezpečiť dostatočné príjmy štátneho rozpočtu.DANE A ÚČTOVNÍCTVO- Použitie daní na verejnoprospešné účely Aj v roku 2013 môžu fyzické a právnické osoby poukázať podiel zaplatenej dane vybranej alebo vybraným osobám z tretieho sektora. V prípade fyzických osôb je možné poukázať 2 % alebo pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti a splnení zákonom stanovených podmienok 3 % zaplatenej dane. U právnických osôb sú to 2 % zaplatenej dane v prípade, ak do podania daňového priznania za rok 2012 poskytnú na verejnoprospešné účely finančný dar vo výške 0,5 % zaplatenej dane (ak PO dar neposkytne, poukázať môže len 1,5 % zaplatenej dane). PRE PLATITEĽOV DPH- Dodanie služieb spojených s nehnuteľnosťou Vrátane poddodávok dodaných v tuzemsku a v iných členských štátoch, dodanie tovaru s montážou vrátane subdodávok v rámci EÚ. V MZDOVEJ UČTÁRNI- Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s poskytovaním mzdy pri vzniku, trvaní a skončení pracovnoprávneho vzťahu (2. časť) Povinnosti zamestnávateľa pri vedení a uchovávaní evidencií o zamestnancoch, povinnosti pri skončení pracovnoprávneho vzťahu a účtovanie miezd v JÚ a PÚ.
STÁHNOUT ČÍST
Dupp 01 2014 by Poradca Podnikateľa - Issuu
V príspevku uvádzame, čo všetko sa od 1. 1. 2013 účtuje v peňažnom denníku v stĺpci „Zásoby". Správne zaúčtovanie do jednotlivých stĺpcov peňažného denníka, t. j. aj do stĺpca „Zásoby", je veľmi dôležité, lebo výsledkom účtovania v peňažnom denníku je základ dane (rozdiel medzi príjmami a výdavkami), z ktorého sa počíta daň z príjmov fyzickej osoby.
Kniha DUPP 8/2013 Zákon o dani z príjmov s komentárom ...
Kniha DÚPP 8/2013 iba za 17,81 € v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY