Techniky public relations aneb jak pracovat s médii eBook

Fatimma.cz Techniky public relations aneb jak pracovat s médii Image

INFORMACE

Hledáte knihu Techniky public relations aneb jak pracovat s médii? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2003 a autorem je Roman Bajčan? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

NÁZEV SOUBORU: Techniky public relations aneb jak pracovat s médii.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,75 MB

ISBN: 8072610961

POPIS
Nakladatelství Management Press uvádí do distribuce knižní novinku ředitele PR agentury TPR Romana Bajčana Techniky public relations aneb Jak pracovat s médii, v níž autor shrnuje své bohaté zkušenosti s realizací PR projektů i z práce v médiích.Hlavní pozornost Roman Bajčan věnuje nejlepším ověřeným praktickým zásadám komunikace se sdělovacími prostředky a jejich prostřednictvím i s cílovými skupinami veřejnosti, a to z perspektivy představitele či mluvčího organizace, jejího PR manažera, resp. její PR agentury.Autor charakterizuje jednotlivé druhy médií i konkrétní techniky komunikace s nimi, výstižně popisuje úlohu, obsah i principy PR aktivit v kontextu ostatních podnikových komunikačních aktivit, poskytuje praktická doporučení pro organizaci a „režii“ tiskových konferencí a podobných příležitostí ke komunikaci se sdělovacími prostředky.Ukazuje, jaké profesionální nároky jsou na osobnost mluvčího organizace kladeny, jaká jsou specifická pravidla jednání se zástupci médií, jak novinářům vytvořit dobré podmínky pro jejich práci a jak komunikační aktivity správně načasovat.Velkou pozornost autor věnuje také zásadní otázce měření efektivnosti komunikačních aktivit (monitoring médií, mediální audit, mediální hodnotová analýza). Přílohy knihy navíc přinášejí i ukázky těchto technik s využitím konkrétních příkladů z praxe.Velice cenné jsou i zkušenosti a poznatky týkající se krizové komunikace, včetně doporučené podoby scénáře komunikačních aktivit v případě krize, jehož závazným zněním by měla každá organizace disponovat.V Bajčanově knize se nám dostává jednoho z mála ucelených textů na téma PR, jejichž autorem je praktik v oboru. V tom spočívá i síla a přesvědčivost knihy – autor neporovnává definice, necituje autority, neuvádí prameny a doporučenou literaturu. Staví na vlastní zkušenosti se sdělovacími prostředky a na poznatcích prověřených realizací vlastních komunikačních projektů. V tom spočívá i mimořádná hodnota knihy.
STÁHNOUT ČÍST
Techniky public relations aneb jak pracovat s médii ...
Techniky v public relations, aneb Jak pracovat s médii (Roman Bajčan, MgmtPress 2003, Praha - krácený rukopis) Deníky Tím, kdo v konečné podobě interpretuje informace, je novinář. Proto musí dokonale pochopit, co mu mluvčí sděluje. „Deníkář" (tedy redaktor či reportér pracující
Techniky public relations aneb jak pracovat s médii ...
Už ste čítali? Zdroje a literatúra. BAJČAN, Roman. Techniky public relations, aneb Jak pracovat s médii. [s.1.] : [s.n.], 2003. 147 s. ISBN 80-726-1096-1.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY