Aktualizácia IV/4/2008 eBook

Fatimma.cz Aktualizácia IV/4/2008 Image

INFORMACE

Hledáte knihu Aktualizácia IV/4/2008? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia IV/4/2008.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,44 MB

ISBN: 13356127

POPIS
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierochPo zmene zákonom č. 298/2008 Z. z.:- doterajšie nepresné ustanovenie vymedzujúce pojem autorizácie sa nahrádza novou definíciou- doplňuje sa definícia hosťujúceho krajinného architekta a definícia hosťujúceho stavebného inžiniera- zrovnoprávňuje sa postavenie všetkých osôb pri výkone toho istého povolania a dosiahne sa súlad so smernicou- upravujú sa požiadavky na osoby uchádzajúce sa o zapísanie do niektorého zoznamu a podmienky ich autorizácie podľa smernice- komore sa ukladá povinnosť upovedomiť uchádzača o plynutí doby- upravuje sa uznávanie dokladov o formálnych kvalifikáciách architektov (diplomov, vysvedčení a iných dokladov)- ustanovuje sa základný rámec pre uznanie vzdelania ako architektonického vzdelania- uvádza sa postup uznávania odbornej kvalifikácie, najmä aké doklady na to treba predložiť regulačnému orgánu- ustanovujú sa pravidlá, za ktorých môže Ministerstvo školstva SR uznať aj iné technické vzdelanie (ak ide o stavebných inžinierov) alebo prírodovedné (ak ide o krajinných architektov), ako požadované vzdelanie- dopĺňa sa o možnosť preskúmať rozhodnutia komory súdom podľa Občianskeho súdneho poriadku
STÁHNOUT ČÍST
EOF
Kniha: Aktualizácia IV/4/2008 (Poradca s.r.o.). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!
Máj 2008 - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Kniha: Aktualizácia IV/4/2008 (Poradca s.r.o.). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!
SOUVISEJÍCÍ KNIHY