Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století eBook

Fatimma.cz Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století Image

INFORMACE

Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Hana Stoklasová. Přečtěte si s námi knihu Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,37 MB

ISBN: 9788075600769

POPIS
Narození, láska a umírání vymezují život člověka odpradávna a rituály spjaté s těmito mezníky patřily vždy k nejdůležitějším okamžikům života, jejichž prostřednictvím lidé navazovali na kontinuitu svých předků, formovali svou vlastní identitu, rodovou i společenskou paměť, jejich sdílením upevňovali své místo v komunitě, která je obklopovala. Způsob, jakým prožíváme tyto okamžiky dnes, výrazně poznamenala podoba církevních rituálu v minulosti, ale také změny, které tyto tzv. přechodové rituály prodělaly v 19. a 20. století pod tlakem modernizace a sekularizace společnosti. Předložená kniha se pokouší přiblížit podobu čtyř klíčových katolických rituálů - křtu, biřmování, sňatku, umírání - a nastínit jejich proměnu způsobenou modernizací společnosti v 19. století. Zmapování této problematiky si klade za cíl nalézt odpověď nejen na to, proč dnes prožíváme tyto rituály jinak, než tomu bylo dříve, ale především na to, jak je prožívali naši předkové a co z jejich původní podoby zůstalo součástí dnešních životních rituálů.
STÁHNOUT ČÍST
Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém ...
SKLENÁŘ, Michal: Kontexty obnovení žánru laické katolické liturgiky v českých zemích v polovině 19. století. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 2017, roč. 7, č. 1, s. 175-191. SKLENÁŘ, Michal: Liturgika a příbuzná témata na stránkách časopisu Vyšehrad (1945-1948).
Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém ...
Kniha Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století iba za 26,66 € v internetovom kníhkupectve Knihy pre každého
SOUVISEJÍCÍ KNIHY