Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století eBook

Fatimma.cz Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,83 MB

ISBN: 9788075600769

POPIS
Narození, láska a umírání vymezují život člověka odpradávna a rituály spjaté s těmito mezníky patřily vždy k nejdůležitějším okamžikům života, jejichž prostřednictvím lidé navazovali na kontinuitu svých předků, formovali svou vlastní identitu, rodovou i společenskou paměť, jejich sdílením upevňovali své místo v komunitě, která je obklopovala. Způsob, jakým prožíváme tyto okamžiky dnes, výrazně poznamenala podoba církevních rituálu v minulosti, ale také změny, které tyto tzv. přechodové rituály prodělaly v 19. a 20. století pod tlakem modernizace a sekularizace společnosti. Předložená kniha se pokouší přiblížit podobu čtyř klíčových katolických rituálů - křtu, biřmování, sňatku, umírání - a nastínit jejich proměnu způsobenou modernizací společnosti v 19. století. Zmapování této problematiky si klade za cíl nalézt odpověď nejen na to, proč dnes prožíváme tyto rituály jinak, než tomu bylo dříve, ale především na to, jak je prožívali naši předkové a co z jejich původní podoby zůstalo součástí dnešních životních rituálů.
STÁHNOUT ČÍST
Hana Stoklasová | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví
Katolické přechodové rituály v českých zemích v „dlouhém" 19. století. Pardubice: Univerzita Pardubice 2017, 283 s. ISBN 978-80-7560-076-9 MICHAL SKLENÁŘ Univerzita Pardubice vydala v rámci ediční řady Monographica pub - likaci Hany Stoklasové, která vychází z disertační práce obhájené v roce 2014. 1
PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (*1989 ...
Kniha Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století v seznamu Právě čtu Knihu Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století má v seznamu Právě čtu 0 uživatelů
SOUVISEJÍCÍ KNIHY