Praktické cvičenia z imunológie eBook

Fatimma.cz Praktické cvičenia z imunológie Image

INFORMACE

Hledáte knihu Praktické cvičenia z imunológie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Marián Sabol? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Praktické cvičenia z imunológie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,49 MB

ISBN: 9788081524790

POPIS
Cieľom učebných textov je poskytnúť študentom medicíny a príbuzných odborov poznatky o základných imunologických metódach, ktoré sa využívajú v klinickej praxi. V učebných textoch sú zahrnuté metódy na vyšetrenie fagocytózy, komplementu, imunoglobulínov, autoprotilátok, HLA molekúl a T lymfocytov. Súčasťou textov sú ajpostupy pre izoláciu a stanovenie počtu vybranýchtypov buniek imunitného systému. Kombinácia klasických metód (rozetové testy, fluorescenčná mikroskopia) a moderných metód (napríklad prietoková cytometria a ELISPOT) umožňuje orientáciu v základných laboratórnych metódach imunológie.
STÁHNOUT ČÍST
Praktické cvičenia - PHYSEDU
Publikácia Návody na praktické cvičenia z imunológie je určená pre študentov medicíny, zubného lekárstva, nelekárskych študijných programov, ako aj pre lekárov, vedecko-výskumných a zdravotníckych pracovníkov. Návody na praktické cvičenia z imunológie sú výstupom projektu KEGA č. 032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR. Laboratórne techniky používané v imunológii umožňujú ...
Metodické materiály pre výučbu biológie
OPS je zameraná na praktické cvičenia z botaniky, ktoré som uskutočnila pomocou digitálneho mikroskopu. 7 vybraných praktických cvičení má jednotnú štruktúru, sú doplnené mikroskopickými snímkami. Niektoré sú náročné na prípravu, prístrojové vybavenie, či z časového hľadiska.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY