Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951-1955 eBook

Fatimma.cz Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951-1955 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951-1955! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951-1955 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951-1955.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,83 MB

ISBN: 9788087211083

POPIS
Kniha se zabývá Pohraniční stráží jako jednou ze součástí bezpečnostních složek Československa po únoru 1948, systémem ochrany hranic s Německou spolkovou republikou a Rakouskem v první polovině 50. let a pokusy o jejich přechod. Téma je zpracováno na příkladu dvou jednotek – 5. chebské pohraniční brigády, která hlídala část hranic s Německou spolkovou republikou, a 4. znojemské pohraniční brigády, jež střežila část hranic s Rakouskem – a snaží se zdůraznit podobné a naopak rozdílné prvky v systému ochrany hranic obou brigád. Kniha popisuje vývoj ochrany státní hranice od února 1948 do roku 1950 a podrobně se zabývá systémem instalovaným začátkem roku 1951, který s určitými úpravami sloužil až do pádu režimu v roce 1989. Charakterizuje vývoj struktury a organizace výše zmíněných brigád, jednotlivá nařízení, která ministerstvo vnitra postupně vydávalo a jež vážně omezovala život obyvatel hraničních pásem, a přijatá ženijnětechnická opatření. Poslední část se věnuje pokusům o překročení státní hranice včetně charakteristik zadržených, jejich věku, profese nebo důvodů, které je k pokusu o útěk přiměly.
STÁHNOUT ČÍST
Pozdravy vojákům pohraniční stráže k jejich svátku.
Pohraniční stráž - služba na hranicích I.díl.avi. Čas 16:22. U soudu ale dostal 17 let vězení. Tady objevil víru a připojil se k.mp3. Pohranicni straz ve strucnych datech 1951-1989.pdf. Zelezna opona 2.dil dokument Pohranicni straz a ochrana statni hranice CSSR Iron Curtain.VOB.
Zběhové od Pohraniční stráže v letech 1951 1989 - YouTube
V záložce Pohraniční stráž se také dočteme mnoho zajímavého, pro ilustraci například: „Ve snaze co nejvíce očernit a zdiskreditovat Pohraniční stráž jako významnou složku branného Tady byl přes protesty amerických úřadů zatčen a odsouzen za vraždu a zběhnutí do ciziny na třináct let kriminálu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY