Zákon o pozemních komunikacích s komentářem eBook

Fatimma.cz Zákon o pozemních komunikacích s komentářem Image

INFORMACE

Hledáte knihu Zákon o pozemních komunikacích s komentářem? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Roman Kočí? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Zákon o pozemních komunikacích s komentářem.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,29 MB

ISBN: 9788087576519

POPIS
Nové vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 5. 2013.Oproti třetímu vydání byl komentář aktualizován, doplněn a prohlouben. V textu zákona je zapracováno osm jeho změn, kterými byl v poslední době novelizován. Komentář je rozšířen o rozbor aktuálních interpretačních problémů v oblasti práva pozemních komunikací a doplněn o novou judikaturu správních soudů, zejména o rozsudky Nejvyššího správního soudu.Publikace dále obsahuje vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů, s nimiž se lze v oblasti práva pozemních komunikací setkat.Součástí publikace je i aktuální znění vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí.Kniha je vítanou pomůckou a zdrojem informací pro pracovníky silničních správních úřadů, vlastníky a správce pozemních komunikací. Může sloužit také pro studijní a praktické potřeby čtenářů.
STÁHNOUT ČÍST
Zákon o silničním provozu s komentářem (ve znění 42 novel ...
Zákon č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích. ČÁST PRVNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ § 1. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje. a) kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, b) práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
Zákon o pozemních komunikacích: s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí Šesté vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY