Prehľad peňažných tokov eBook

Fatimma.cz Prehľad peňažných tokov Image

INFORMACE

Hledáte knihu Prehľad peňažných tokov? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Anna Šlosárová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Prehľad peňažných tokov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,39 MB

ISBN: 9788080783815

POPIS
Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, v znení účinnom od 1. januára 2011. Zložitosť uvedeného opatrenia často účtovné jednotky odrádza od zostavovania prehľadu peňažných tokov v požadovanej štruktúre. Každý rozumný podnikateľ však chce vedieť, z akých činností vytvoril peňažné prostriedky a na čo ich použil. Publikácia privedie čitateľa k pochopeniu, ako sa z podvojného účtovníctva podnikateľskej účtovnej jednotky dajú získať informácie o príjmoch a výdavkoch v členení na peňažné toky z prevádzkovej (hlavnej) činnosti, peňažné toky z investičnej činnosti (investovania do dlhodobého majetku) a peňažné toky z finančnej činnosti.Je určená pre účtovníkov, audítorov, poradenské a softvérové spoločnosti, študentov stredných a vysokých škôl ekonomického zamerania, ale aj pre manažérov a ostatných používateľov informácií z účtovnej závierky, ktorí budú chcieť na základe informácií z nej prijímať rozhodnutia do budúcnosti.
STÁHNOUT ČÍST
Prehľad o peňažných tokoch - nepriama metóda - formulár
Prehľad peňažných tokov - Cash flow - 2015 28/11/2015 28/11/2015 Ing. Vladimír Pastierik Daň z príjmov právnických osôb , Podvojné účtovníctvo Cash flow , Daňové priznanie DzP PO , Účtovná závierka .
Ekonomické právne informácie - Prehľad peňažných tokov
1. Prehľad peňažných tokov ako súčasť účtovnej závierky . Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej sú poznámky. V poznámkach sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú údaje súvahy a výkazu ziskov a strát, prípadne ďalšie výkazy a údaje, ktoré doplňujú účtovné výkazy.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY