Cesta okolo sveta eBook

Fatimma.cz Cesta okolo sveta Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Cesta okolo sveta! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Cesta okolo sveta a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Cesta okolo sveta.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,30 MB

ISBN: 9788089182756

POPIS
Cieľom didaktickej pomôcky je hravé učenie sažiakov 2. — 4. ročníka ZŠ rozloženia vody a pevniny na Zemi, spoznávania svetadielov, zaujímavostí o jednotlivých kontinentoch, poznanie rôznych národov a kultúr. Súčasťou projektu je aj herný plán na záverečnú spoločenskú hru Cesta okolo sveta, ktorá je vynikajúcim pomocníkom na opakovanie učiva so vzorovými hernými kartičkami, kde si pedagóg postupne môže sám vyrábať ďalšie herné kartičky s otázkami pre žiakov podľa preberaného učiva, ktoré práve potrebuje hravou formou so žiakmi zopakovať.Didaktická pomôcka vám pomôže:- rozšíriť informácie u žiakov o poznaní sveta, rozložení pevniny a vody, národov a kultúr,- vytvárať dobré vzťahy v triede pri skupinových úlohách,- rozvíjať prezentačné schopnosti u žiakov,- zlepšiť u žiakov orientáciu a využívanie rôznych zdrojov informácii.Obsah:1. Metodické pokyny pre učiteľa2. Pracovné listy pre žiakov3. Herný plán na spoločenskú hru Cesta okolo sveta4. Vzorové herné kartičky (200 ks) k hre na upevnenie si učiva z prírodopisu, vlastivedy, slovenského jazyka, matematiky a informatickej výchovy.Titul obsahuje:- metodické pokyny pre učiteľa, - pracovné listy pre žiakov 2. — 4. ročníka ZŠ, - veľký herný plán spoločenskej hry Cesta okolo sveta.
STÁHNOUT ČÍST
Willy Fog: Cesta kolem světa za 80 dní / Willy Fog - La ...
Datem vzniku nás Gellnerova humorná povídka odkazuje do roku 1913, ale i přes vzdálenost několika desetiletí se nad ní dobře pobavíme. Horlivých cestovatelů, schopných sjezdit půl světa za čtrnáct dní, se v dnešním světě přece vyrojilo ještě mnohem víc než tenkrát. V podání Bořivoje Navrátila si poslechněte, jaké zážitky si z takové cesty po světě ...
Hugo cesta okolo sveta | Sleviste.cz
Cesta kolem světa je cesta kolem zeměkoule ve tvaru uzavřené smyčky, přičemž tato smyčka dělí povrch Země na dvě části srovnatelné velikosti.. První cestu kolem světa v letech 1519 až 1522 uskutečnila námořní expedice lodi Victoria, kterou až do své smrti roku 1521 vedl portugalský mořeplavec Fernão de Magalhães a dokončil jeho nástupce Juan Sebastián Elcano.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY