Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí eBook

Fatimma.cz Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,51 MB

ISBN: 9788081525391

POPIS
Cieľom tejto monografie je nielen analyzovať a poskytnúť relevantné informácie o postavení a fungovaní samosprávy obcí v podmienkach Slovenskej republiky, ale aj kriticky posúdiť a zhodnotiť súčasný stav normotvorby miest a obcí vo veciach územnej samosprávy tak, aby sme sformovali východisko a základ pre formulovanie vlastných návrhov a odporúčaní pre teóriu a prax, a teda pre riešenie praktických otázok s dôrazom na otázky tvorby práva na úrovni miest a obcí.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí | Knihy ...
Právo na samosprávu - obcím právo na samosprávu zaručuje Ústava. Jde o právo spravovat své vlastní záležitosti samostatně prostřednictvím přímé nebo zastupitelské demokracie (místní referendum nebo obecní zastupitelstvo). Soustava orgánů - prostřednictvím soustavy orgánů je zajišťován chod obce. Tvoří ji ...
Pravo obce na samospravu a normotvorba obci jesenko michal ...
Právo obce na samosprávu a normotvorba obcí - Michal Jesenko . Cieľom tejto monografie je nielen analyzovať a poskytnúť relevantné informácie o postavení a fungovaní samosprávy obcí v podmienkach Slovenskej republiky, ale aj kriticky posúdiť a zhodnotiť súčasný stav normotvorby miest a obcí vo veciach územnej samosprávy tak, aby sme sformovali východisko a základ pre ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY