Trestný zákon / Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb eBook

Fatimma.cz Trestný zákon / Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb Image

INFORMACE

Trestný zákon / Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Trestný zákon / Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Trestný zákon / Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,61 MB

ISBN: 9788081730931

POPIS
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2020, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 420/2019 Z. z. a zákona č. 474/2019 Z.z.; Zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnikých osôb s účinnosťou od 1. januára 2020, s výraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 474/2019 Z.z.- 4. vydanie
STÁHNOUT ČÍST
418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob ...
o trestnej zodpovednosti právnických osôb Po zmene zákonom č. 316/2016 Z. z.: Rozširuje sa okruh trestných činov, ktorých sa bude môcť právnická osoba dopustiť, aj o majetkové či úpadkové trestné činy.
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb ...
„114) Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
SOUVISEJÍCÍ KNIHY