Modernita a holocaust eBook

Fatimma.cz Modernita a holocaust Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Modernita a holocaust! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Modernita a holocaust a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Modernita a holocaust.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,73 MB

ISBN: 9788074190285

POPIS
Ačkoliv Bauman chápe holocaust jako „židovskou tragédii", zdůrazňuje její specifické rysy, které ji odlišuji od všech ostatních genocid. Konstatuje, že holocaust se objevil a byl realizován v naší moderní, racionalizované a racionalistické společnosti, na vysoké úrovni rozvoje naší civilizace a na vrcholu úspěchů lidské kultury – ale právě proto je problémem této společnosti, této civilizace a této kultury. Holocaust je tak pochopen nikoliv jako „pouze" historická událost, ale jako dějinný milník, jako výpověď o povaze a charakteru naší civilizace, o tom, jak degenerovala lidská racionalita a k jakým cílům byla použita. Baumanova kniha zařazuje holocaust do kontextu sociologických analýz rasismu, ale překračuje je tím, že dokládá tragickou dialektiku „výjimečnosti a normality" holocaustu. Autor bez moralizování prokazuje, jak se v polovině 20. století dostal osvícenský racionalismus do ostrého konfliktu s morálkou a nenalezl z něj východisko.Bibliografie prací Zygmunta Baumana čítá několik desítek knižních monografií, avšak právě kniha Modernita a holocaust z roku 1989 je pokládána veřejností (nejen akademickou) i autorem samým za dílo přelomové: touto knihou se stal světově uznávaným sociologem a autoritou v oblasti analýzy pozdně moderní doby. Kniha byla v roce 1990 oceněna Cenou města Amalfi za nejlepší evropské sociologické dílo roku. Byla přeložena do několika desítek jazyků. Pro české vydání napsal Zygmunt Bauman zvláštní předmluvu.
STÁHNOUT ČÍST
Modernita a holocaust - Wikisofia
Moderna (z lat. modernus, nynější, nový) je velmi obecné označení pro různé umělecké, filosofické i náboženské proudy, které se vesměs vymezují proti nějakým předchozím a starším. V širším slova smyslu i označení pro životní styl současné doby, pro evropský (západní) novověk, případně i jen jeho novější část.
Modernita a holocaust by Zygmunt Bauman - Goodreads
Holocaust jako zkouška modernity 37 Význam civilizačního procesu 44 Sociální produkce morální netečnosti 52 Sociální produkce morální neviditelnosti 59 Morální důsledky civilizačního procesu 63 2 Modernita, rasismus, vyhlazování I 67 Některé zvláštnosti odcizení Židů 70 Nepatřičnost Židů v křesťanském světě
SOUVISEJÍCÍ KNIHY