Písmenká - moji kamaráti (komplet 1. - 6. zošit) eBook

Fatimma.cz Písmenká - moji kamaráti (komplet 1. - 6. zošit) Image

INFORMACE

Písmenká - moji kamaráti (komplet 1. - 6. zošit) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zuzana Virgovičová. Přečtěte si s námi knihu Písmenká - moji kamaráti (komplet 1. - 6. zošit) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Písmenká - moji kamaráti (komplet 1. - 6. zošit).pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,16 MB

ISBN: 9788081203961

POPIS
Vstup dieťaťa do školy je udalosťou, ktorá ho ovplyvní na celý život. Jej súčasťou je nácvik čítania a písania. Pre bezproblémové zvládnutie tejto základnej zručnosti zostavila autorka ŠlabikáraLýdia Virgovičová súbor inovovaných písaniek s predtlačou Písmenká – moji kamaráti, spolu s blokom prípravných cvikov Moje prvé čiary.Súbor sa skladá zo 6 zošitov s príťažlivým farebným vzhľadom, ktorý uľahčuje orientáciu žiakov i učiteľa. Na vnútornej strane obálky nájdu žiaci rady, ako má správne držať pero ľavák a pravák. Tretia strana obálky obsahuje prehľad malej a veľkej abecedy v písanej i tlačenej forme. Vyvodzovacia strana s novým písmenkom obsahuje motivačnú ilustráciu, ktorá slúži na rozcvičenie zápästia. Učiteľ ju môže využiť na vyfarbovanie aj v prípade, ak potrebuje efektívne „zabaviť“ rýchlejších žiakov. Na vyvodzovacej strane nájdete nové písmeno v písanej forme v rôznych veľkostiach, ako aj obrázky na sebahodnotenie žiakov.Rozsah nácviku jednotlivých písmen, slabík, slov a viet je overený dlhoročnými pozitívnymi ohlasmi z praxe a vychádza z požiadaviek učebných osnov. Nácvik nových písmen sa strieda s utvrdzovaním najmä prostredníctvom zaujímavých tvorivých úloh. Slová sa čoskoro spájajú do viet a zložitejších cvičení, ktoré môže učiteľ diferencovať podľa individuálnych schopností žiakov. Voľná strana je vhodná na písanie nácvičných diktátov.Písanky sú schválené MŠ SR. Obsahujú malé a veľké tvary písaných i tlačených písmen v tomto poradí: písanka č. 1: a, i, e, o, u, m;písanka č. 2: l, v, s, y; písanka č. 3: j, p, n, z, b, t;písanka č. 4: d, c, k, r, š, č; písanka č. 5: ť, h, g, ľ, ň, f, ž, ď; písanka č. 6: ch, ä, dz, dž, ô, ŕ, ĺ, x.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Plán vzdelávania pre 1. stupeň -16. 27.3
Kniha Písmenká - moji kamaráti (komplet 1. - 6. zošit) iba za 6,77 € v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
Kniha: Písmenká - moji kamaráti (Komplet 1. - 6. zošit ...
Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predtlačou) - Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová: Krátky popis: Ve slevě produkt Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predtlačou) - Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová od výrobce Orbis Pictus Istropolitana u nás najdete ve slevě od 185 Kč : Obvyklá cena
SOUVISEJÍCÍ KNIHY