Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí eBook

Fatimma.cz Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,62 MB

ISBN: 9788080785666

POPIS
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície judikatúr nášho vydavateľstva zhromažďuje najdôležitejšie rozhodnutia slovenských súdov týkajúce sa zaistenia osôb a vecí. Inštitúty slúžiace na zaistenie osôb a vecí sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu trestného konania, no ich aplikácia sa nezaobíde bez zásahu do základných práv a slobôd, ktoré sú chránené nielen Ústavou Slovenskej republiky, ale aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ťažkosti s hľadaním kompromisu medzi dosiahnutím účelu trestného konania a ochranou pred týmito zásahmi možno preklenúť aj s pomocou spracovanej judikatúry.K zrozumiteľnejšiemu výkladu prispieva aj výber rozhodnutí českých súdov. Spracované judikáty sú rozdelené do dvoch základných kapitol: „1. Zaistenie osôb v trestnom konaní“ a „2. Zaistenie vecí v trestnom konaní“, ktoré sa ďalej systematicky členia podľa závažnosti zásahu do základných práv a slobôd, s ktorým je aplikácia zaisťovacích inštitútov spojená. Najzávažnejší zásah do základných práv a slobôd predstavuje väzba, preto je tomuto inštitútu venovaná najrozsiahlejšia časť judikatúry. V publikácii ďalej čitateľ nájde rozhodnutia týkajúce sa zaisťovacích inštitútov v oblasti právneho styku s cudzinou.Publikovaná judikatúra prináša riešenie mnohých aktuálnych problémov, s ktorými sa možno stretnúť v súvislosti s využitím zaisťovacích inštitútov.Publikácia je určená sudcom, vyšším súdnym úradníkom, orgánom činným v trestnom konaní, prokurátorom, advokátom...
STÁHNOUT ČÍST
Nové ASPI | Wolters Kluwer SR, s.r.o.
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície judikatúr nášho vydavateľstva zhromažďuje najdôležitejšie rozhodnutia slovenských súdov týkajúce sa zaistenia osôb a vecí....
Kniha: Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí (Lucia ...
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí ... judikatúr nášho vydavateľstva zhromažďuje najdôležitejšie rozhodnutia slovenských súdov týkajúce sa zaistenia osôb a vecí. Inštitúty slúžiace na zaistenie osôb a vecí sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu trestného konania, no ich aplikácia sa nezaobíde bez ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY