Novelizovaný Zákon o sociálnej pomoci eBook

Fatimma.cz Novelizovaný Zákon o sociálnej pomoci Image

INFORMACE

Novelizovaný Zákon o sociálnej pomoci je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Novelizovaný Zákon o sociálnej pomoci na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Novelizovaný Zákon o sociálnej pomoci.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,39 MB

ISBN: 0

POPIS
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 507/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 724/2002 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 599/2003 Z. z., zákona č. 45/2004 Z. z., zákona č. 141/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 257/2005 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z. a zákona č. 674/2006 Z. z.
STÁHNOUT ČÍST
231/1999 Z.z. - Zákon o štátnej pomoci - SLOV-LEX
Sociálno-právna ochrana. Zákon č. 305/2005 Z. z.Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene.
Sociálna ekonomika - MPSVR SR - slovensko.sk
Sociálno-právna ochrana. Zákon č. 305/2005 Z. z.Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY