Manažment eBook

Fatimma.cz Manažment Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Manažment! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Manažment a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Manažment.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,27 MB

ISBN: 8089085172

POPIS
Publikácia je adresovaná poslucháčom vysokých škôl, ale užitočné poznatky môže poskytnúť aj manažérom z podnikateľskej sféry, neziskových organizácií a orgánov štátnej správy.Účebný text vychádza z predpokladu, že je potrebné poznať aj klasické prístupy k manažmentu, ktoré tvoria abecedu súčasných manažérskych vedomostí, a preto je im venovaná primeraná pozornosť. Jadro poznatkov je však v moderných prístupoch, ktoré kladú dôraz na informačno-rozhodovacie procesy ako východisko pre strategickú, taktickú a operatívnu prácu. Miroslav Majtán
STÁHNOUT ČÍST
Fakulta managementu UK - uniba.sk
Manažment však nie je a nikdy nebude vedou v tom zmysle, v akom sa dnes toto slovo v Spojených štátoch chápe. Manažment nie je vedou o nič viac, než je vedou medicína: v oboch prípadoch ide o praktické odbory. Každý praktický odbor čerpá z veľkého súboru skutočných vied.
O spoločnosti | MH Manažment, a.s.
-manažment ľudských zdrojov, - manažment turizmu a hotelierstva, - obchod, marketing a psychológia obchodu; alebo bude môcť po splnení kritérií prijímacieho konania pokračovať v akreditovanom magisterskom študijnom programe Environmentálny manažment. Forma prijímacej skúšky. bez prijímacej skúšky
SOUVISEJÍCÍ KNIHY