Český jazyk 7 Dokážeš to! eBook

Fatimma.cz Český jazyk 7 Dokážeš to! Image

INFORMACE

Český jazyk 7 Dokážeš to! je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ladislav Janovec. Přečtěte si s námi knihu Český jazyk 7 Dokážeš to! na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Český jazyk 7 Dokážeš to!.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,55 MB

ISBN: 9788073970536

POPIS
Atraktivní cvičebnice odpovídá jak nárokům a učivu jednotlivých ročníků ZŠ, tak také vychází vstříc požadavkům Rámcových vzdělávacích programů. určeny především pro domácí přípravu žáků, ale s úspěchem je může využívat i učitel během vyučování. Díky ní si žáci procvičí a upevní svoje znalosti, pochopí i to, čemu ve škole nerozuměli, a dozvědí se něco navíc. Cvičebnice přináší bohatou nabídku rozmanitých cvičení, která se postupně věnují veškeré důležité látce daného ročníku ZŠ. Navíc obsahuje výkladovou část, která žákům srozumitelným a hravým způsobem vysvětlí vše potřebné k probíraným jevům.Výhody cvičebnice:přehledné a pro žáky přitažlivé provedení, velké množství barevného obrazového materiálu, různorodé a zábavné typy cvičení, výkladová část: spousta tipů, rad, ukázkových příkladů a nápadů k procvičované látce, snadná orientace, takže žák sám zvládne s cvičebnicí pracovat a zlepšit si svoje znalosti, připraví žáky na zkoušení i písemné práce, vede žáky k většímu zájmu o probíranou látku, dozvědí se vždy něco navíc.Struktura cvičebnice angličtiny: každému tématu se věnuje jedna kapitola, jednotlivými kapitolami provází žáky kreslená postavička, která je jim blízká, každá kapitola začíná rozhovorem či zajímavých článkem, které představí nové téma, následuje věcné vysvětlení teorie a cvičení, rady i komentáře, na závěr kapitoly je vždy test k zopakování získaných vědomostí, v závěru celé knihy je test, který shrnuje veškeré probrané učivo
STÁHNOUT ČÍST
Dokážeš to! - Český jazyk 7 - Výklad a cvičení pro lepší ...
Dokážeš to! - Český jazyk 7 - Výklad a cvičení pro lepší znalosti v 7. třídě - kol. Nová řada atraktivních cvičebnic pro žáky druhého stupně základních škol. Cvičebnice odpovídají jak nárokům a učivu jednotlivých ročníků ZŠ, tak také vycházejí vstříc požadavkům Rámcových vzdělávacích...
Kniha Český jazyk 7 - Dokážeš to! - Výklad a cvičení pro ...
Český jazyk 7 . Napsal uživatel Jaroslava Stupavsk á dne Pá, 01 ... Slavný český hudební skladatel Bedřich Smetana se narodil v Litomyšli. Olomoucký klub našeho velkého soupeře bude těžké porazit. Moje největší záliby hra na klavír a četba musely na chvíli ustoupit pracovním povinnostem.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY