Průmyslové vlastnictví eBook

Fatimma.cz Průmyslové vlastnictví Image

INFORMACE

Hledáte knihu Průmyslové vlastnictví? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Zuzana Slováková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Průmyslové vlastnictví.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,37 MB

ISBN: 8086920089

POPIS
Výklad pojmů jako průmyslové vlastnictví, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení obsahuje publikace, která vyšla již v druhém, doplněném a rozšířeném vydání. U každého z nich řeší autorka předmět ochrany, její právní formu, vznik a zánik, dále subjektivní práva k němu vázaná, kompatabilitu české právní normy s legislativou Evropské unie, mezinárodní ochranu i řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Průmyslové vlastnictví - Zuzana Slováková | Knihy ...
Průmyslové vlastnictví je definováno v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví z r. 1883 takto (Článek 1 (3)): „Průmyslové vlastnictví je třeba chápat v jeho nejširším smyslu a vztahovat ho nejen k vlastnímu průmyslu a obchodu, ale i na zemědělské a těžební podnikání a na všechno vyráběné nebo ...
Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví | Fakta a čísla ...
Jak chránit duševní vlastnictví DIAGRAM ZDE - Ochrana duševního vlastnictví na MENDELU Průmyslové právo. Průmyslovým právem rozumíme ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), jakož i práva na označení (ochranné známky a označení původu) a v neposlední řadě také ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY