Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU eBook

Fatimma.cz Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU Image

INFORMACE

Hledáte knihu Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Milan Hrdý? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,29 MB

ISBN: 9788073571375

POPIS
Na trhu ojedinělá kniha, která se zabývá ekonomickou a finanční analýzou a konkrétními výpočty ekonomické efektivnosti investičních projektů, u kterých žádáme o peněžní prostředky z fondů EU. Těžiště publikace je v tzv. Studii proveditelnosti, která slouží k posouzení realizovatelnosti projektu a zhodnocení efektivnosti vložených prostředků. Publikace je určena jak pro „běžné“ žadatele o podporu z fondů EU, tak pro specializované firmy a jednotlivce, kteří se vypracováváním studií proveditelnosti zabývají.
STÁHNOUT ČÍST
Hodnocení ekonomické efektivnosti inv.projektů EU ...
86 Šikovná pomůcka pro měření efektivnosti rozhodování investičních projektů Evropské unie (Recenze: Hrdý, Milan: Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. 1. vydání, Praha, ASPI, 2006, 204 s., ISBN 80-7357-137-4.) Karel Křikač* Do rukou čtenářů se dostává vědecká publikace „Hodnocení ekonomické efektivnosti
Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU ...
Tento pokyn je závazný pro všechny investory u projektů spolufinancovaných zprostředků SFDI afondů EU vrámci OPD 2 a financovaných výlučně zprostředků SFDI případně i vlastních prostředků investorů. Metodický rámecje určen pro hodnocení ekonomické efektivnosti akcí ve fázi studie proveditelnosti a záměru projektu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY