Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy eBook

Fatimma.cz Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy Image

INFORMACE

Hledáte knihu Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Erna Pfeiferová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,37 MB

ISBN: 9788073581701

POPIS
Pracovní sešit navazuje na učebnici Člověk a jeho svět 5 a poskytuje žákům příležitost zopakovat si učivo z učebnice a navíc se dozvědět řadu dalších zajímavostí.Přírodovědná část pracovního sešitu vede žáky k uvědomění si vzájemných vztahů organismů i vztahů mezi organismy a jejich prostředím. Své znalosti si žáci ověří v praxi při zajímavých pokusech a pozorováních.Ve společensko-historické části pracovního sešitu si žáci osvojí práci s texty, časovou osou a naučí se vyhledávat informace související s historií místního regionu.Pracovní sešit je možné využít k samostatné či skupinové práci v hodině nebo k domácí přípravě.Součástí pracovního sešitu je arch samolepek, které žáci využijí při řešení některých úkolů.S doložkou MŠMT
STÁHNOUT ČÍST
Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy ...
Kniha: Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy -- Učebnice - I. Chramostová; E. Matušková; Erna Pfeiferová Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je plně v provozu.
Člověk a jeho svět pro 5. ročník základní školy ...
Prvouka pro 1. ročník je úvodní částí nové řady prvouk pro 1. - 3. ročník s návazností na nové učebnice vlastivědy a přírodovědy pro 4. a 5. ročník.; Je vydána ve dvou variantách, z nichž si mají učitelé zvolit, které řešení jim lépe vyhovuje - buď dvě pracovní učebnice (jedna na každé pololetí) nebo standardní klasická učebnice doprovázená ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY