Odborná spôsobilosť technikov požiarnej ochrany a preventinárov obcí eBook

Fatimma.cz Odborná spôsobilosť technikov požiarnej ochrany a preventinárov obcí Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Odborná spôsobilosť technikov požiarnej ochrany a preventinárov obcí! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Odborná spôsobilosť technikov požiarnej ochrany a preventinárov obcí a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Odborná spôsobilosť technikov požiarnej ochrany a preventinárov obcí.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,87 MB

ISBN: 8080576114

POPIS
Protipožiarnu ochranu je zo zákona povinný dodržiavať každý subjekt, teda aj podnikatelia, organizácie a obce. Pritom technici požiarnej ochrany a preventinári obcí, ktoré obyčajne zabezpečujú plnenie zákonných povinností týchto subjektov, sú povinní absolvovať odbornú prípravu a zložiť skúšky odbornej spôsobilosti. Známy odborník a špecialista na problematiku ochrany pred požiarmi a protipožiarnej bezpečnosti pripravil pre podniky, organizácie a obce komplexnú príručku (vrátane vzorovej dokumentácie), ktorá zároveň obsahuje aj riešené otázky na skúšky odbornej spôsobilosti tak, aby slúžila ako vyčerpávajúci študijný materiál pre prípravu bezpečnostných technikov a preventinárov obcí.
STÁHNOUT ČÍST
314/2001 Z.z. - Zákon o ochrane pred požiarmi - SLOV-LEX
(1) Odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi (ďalej len „odborná spôsobilosť") je vzdelanie a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností preventivára požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany ...
VaV Akademy - Akreditované vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy
odbornÁ spÔsobilosŤ technikov poŽiarnej ochrany a preventinÁrov obcÍ PSČ: Ulice Bratislavy a obce (mestá) Slovenskej republiky AKTUALIZOVANÉ POŠTOVÉ SMEROVACIE ČÍSLA A POŠTOVÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ POŠTY
SOUVISEJÍCÍ KNIHY