Překladová cvičení z francouzštiny eBook

Fatimma.cz Překladová cvičení z francouzštiny Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Překladová cvičení z francouzštiny! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Překladová cvičení z francouzštiny a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Překladová cvičení z francouzštiny.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,72 MB

ISBN: 9788073687830

POPIS
Studijní text je určen především studentům prezenčního a kombinovaného studia oboru Francouzština ve sféře podnikání, a to zejména pro využití v předmětu Překladová cvičení. Kapitoly 1 - 3 (tj. Překlad, Hlavní rozdíly mezi češtinou a francouzštinou a Překladatelské postupy) uvádějí studenty do problematiky překladu a seznamují je s hlavními rozdíly mezi francouzštinou a češtinou a nejdůležitějšími překladatelskými postupy využívanými při práci překladatele. Kapitoly 4 - 12 (tj. Ekonomika, Bankovnictví, Finance, Evropská unie, Právo, Cestovní ruch, Žurnalistický text, Technika a Literární text) jsou zaměřeny na procvičování překladatelských dovedností a zvyšování překladatelských kompetencí studentů, a to prostřednictvím práce s autentickými texty z různých, především odborných oblastí. Každá kapitola je rozdělena do několika podkapitol a obsahuje texty, otázky, úkoly a cvičení, na kterých si studenti mohou rozvíjet své překladatelské schopnosti. Každou kapitolu uzavírá závěrečné shrnutí a bibliografické údaje. Cílem studijního textu je poskytnout studentům vhodný materiál pro obohacení výuky v předmětech zaměřených na překlad. Po prostudování studijního textu se budou studenti lépe orientovat v problematice překladu, zvýší si překladatelské kompetence, budou schopni přeložit a shrnout středně obtížný text z příslušných oblastí, osvojí si základní odbornou terminologii daných oborů a budou schopni využívat jednotlivých překladatelských postupů a objasnit jejich použití.
STÁHNOUT ČÍST
Procvičování Francouzštiny | Jazyky-online.info
Jazykové zkoušky z francouzštiny Informace o jazykových zkouškách, termínech a institucích poskytující certifikaci. Překladové slovníky Kolekce odkazů na kvalitní online slovníky. V těchto slovnících naleznete všechna neznámá slova.
Testy z francouzštiny
Modul procvičování francouzských slovíček umožňuje uživatelům opakovat a aktivně procvičovat získanou slovní zásobu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY