Překladová cvičení z francouzštiny eBook

Fatimma.cz Překladová cvičení z francouzštiny Image

INFORMACE

Překladová cvičení z francouzštiny je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zuzana Honová. Přečtěte si s námi knihu Překladová cvičení z francouzštiny na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Překladová cvičení z francouzštiny.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,10 MB

ISBN: 9788073687830

POPIS
Studijní text je určen především studentům prezenčního a kombinovaného studia oboru Francouzština ve sféře podnikání, a to zejména pro využití v předmětu Překladová cvičení. Kapitoly 1 - 3 (tj. Překlad, Hlavní rozdíly mezi češtinou a francouzštinou a Překladatelské postupy) uvádějí studenty do problematiky překladu a seznamují je s hlavními rozdíly mezi francouzštinou a češtinou a nejdůležitějšími překladatelskými postupy využívanými při práci překladatele. Kapitoly 4 - 12 (tj. Ekonomika, Bankovnictví, Finance, Evropská unie, Právo, Cestovní ruch, Žurnalistický text, Technika a Literární text) jsou zaměřeny na procvičování překladatelských dovedností a zvyšování překladatelských kompetencí studentů, a to prostřednictvím práce s autentickými texty z různých, především odborných oblastí. Každá kapitola je rozdělena do několika podkapitol a obsahuje texty, otázky, úkoly a cvičení, na kterých si studenti mohou rozvíjet své překladatelské schopnosti. Každou kapitolu uzavírá závěrečné shrnutí a bibliografické údaje. Cílem studijního textu je poskytnout studentům vhodný materiál pro obohacení výuky v předmětech zaměřených na překlad. Po prostudování studijního textu se budou studenti lépe orientovat v problematice překladu, zvýší si překladatelské kompetence, budou schopni přeložit a shrnout středně obtížný text z příslušných oblastí, osvojí si základní odbornou terminologii daných oborů a budou schopni využívat jednotlivých překladatelských postupů a objasnit jejich použití.
STÁHNOUT ČÍST
Francouzština online. Každý den tři cvičení zdarma. Navždy ...
Fránina - Francouzština online v češtině. Od studentky francouzštiny pro studenty francouzštiny. Web Fránina má jednoduchou grafiku a je nabitý informacemi - tady najdete množství praktických cvičení, vysvětlení gramatiky nebo reálie jako přípravu na maturitu a jazykové zkoušky. Navíc si můžete přečíst zajímavé články o studiu ve Francii.
Online cvičení z francouzštiny | Franina.eu
K tomu vám pomůžou právě online cvičení z francouzštiny. Snažila jsem se vytvořit ucelený kurz francouzského jazyka, kde je každá část s vysvětlením gramatiky doplněna o online cvičení. procházením testů si navíc váš mozek zapamatovává rychleji.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY