Konať proti násiliu na ženách eBook

Fatimma.cz Konať proti násiliu na ženách Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Konať proti násiliu na ženách! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Konať proti násiliu na ženách a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Konať proti násiliu na ženách.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,64 MB

ISBN: 9788096796465

POPIS
Násilie v intímnom vzťahu je závažný problém, ktorého korene siahajú k nerovnému rozdeleniu moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti. Súkromná sféra sa tradične chápe ako nedotknuteľná a pre "vonkajší" svet neprístupná oblasť. Chápe sa ako priestor, kde človek zažíva pozitívne osobné vzťahy a emócie, pričom za jeho fungovanie sú u nás tradične zodpovedné ženy. V dôsledku týchto predstáv a očakávaní je také ťažké o násilí v párových vzťahoch hovoriť verejne.Publikácia Konať proti násiliu na ženách poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o probléme fyzického, psychického a sexualizovaného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Vyvracia mýty spojené s "domácim" násilím, prináša konkrétne rady a odporúčania, ako násilie rozpoznať, kde hľadať pomoc, aké sú občianskoprávne a trestnoprávne aspekty násilia v párových vzťahoch, aké sú jeho dôsledky pre deti. Poskytuje informácie o tom, čo môže v tejto súvislosti robiť polícia, zdravotníctvo, právnické, psychosociálne a pedagogické profesie. Praktická forma publikácie umožňuje voľne pracovať s jednotlivými témami. Adresár zariadení a inštitúcií poskytujúcich pomoc ženám postihnutým násilím pomôže získať ďalšie informácie, rady aj pomoc. Táto publikácia je súčasťou súboru štyroch informačných materiálov, ktoré vyšli v slovenčine v roku 2008 a 2009.OBSAHPredhovor k aktualizovanému vydaniuK zámeru tohto informačného materiálu01 Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých02 Mýty a fakty03 Rozpoznať násilie, plánovať pomoc04 Čo ponúkajú ženské domy a poradne05 Čo môže robiť polícia06a Občianskoprávne aspekty06b Trestnoprávne aspekty07 Dôsledky pre deti08 Peniaze a byt09 Zdravotnícka podpora10 Ako sa vlastnými silami vyrovnať s násilím11 Informácie pre psychosociálne profesie12 Informácie pre políciu13 Informácie pre právnické profesie14 Informácie pre zdravotnícke profesie15 Informácie pre pedagogické profesie16 Konať proti mužskému násiliu17 Adresy, telefónne čísla, odporúčaná literatúra
STÁHNOUT ČÍST
Publikácie MPSVR » Koordinačno-metodické centrum
Konať proti násiliu na ženách (2. vydanie) Spoločenskovedná literatúra; Násilie v intímnom vzťahu je závažný problém, ktorého korene siahajú k nerovnému rozdeleniu moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti. Súkromná sféra sa tradične chápe ako nedotknuteľná a pre „vonkajší" svet neprístupná oblasť.
Publikácie MPSVR » Koordinačno-metodické centrum
Konať proti násiliu na ženách / Autor: Egger, Renate, et al. Vydané: (2009) Konať proti násiliu na deťoch. / Autor: Aull, Margaret Vydané: (1999)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY