Hry pro rozvoj zdravé osobnosti eBook

Fatimma.cz Hry pro rozvoj zdravé osobnosti Image

INFORMACE

Hry pro rozvoj zdravé osobnosti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Barbora Šimanovská. Přečtěte si s námi knihu Hry pro rozvoj zdravé osobnosti na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Hry pro rozvoj zdravé osobnosti.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,33 MB

ISBN: 9788026207665

POPIS
Prevence problémů s agresivitou, pasivitou a závislostí. Kniha je bohatým zásobníkem informací, her a metod, které mohou účinně pomáhat při vytváření zdravé osobnosti dětí. Zlepšují komunikaci,vztahy ve skupině a zvyšují vzájemné pochopení a schopnost obrany proti manipulaci. Účastníci her aktivně překonávají překážky a řeší sami nebo ve skupinách modelové situace, týkající se vztahů mezi lidmi, přežití, první pomoci, nakládání s penězi, ochrany přírody, soužití s menšinami apod. Využívají také metod outdooru, hudebně dramatických postupů a příběhů. V zážitkových hrách a při následných rozhovorech si osvojí hráči mnoho znalostí, dovedností a postojů užitečných v běžném životě. Osvojené formy jednání a prožívání působí jako silná prevence problémů se závislostí, pasivitou a agresivitou. Náměty pro činnosti s dětmi a mládeží od 9 do 15 let.
STÁHNOUT ČÍST
Hry pro rozvoj zdravé osobnosti - Zdeněk Šimanovský ...
Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Autor: Šimanovský, Zdeněk, Šimanovská, Barbara | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník Plná dostupnost: NE děti a mládež, rozvoj osobnosti, sociálněpsychologické hry Příručka her pro posílení zdravé osobnosti zaměřená na děti a mládež.
Hry pro rozvoj zdravé osobnosti - Barbara Šimanovská ...
Hračka má působit na rozvoj všech složek dětské osobnosti.Má podněcovat pohybový, smyslový, rozumový a citový vývoj dítěte.Má probouzet a rozvíjet dětskou fantazii. Aby hračka mohla toto všechno splňovat, musí být vybírána vždy s ohledem na "vývojový věk" dítěte.To znamená, že v jednotlivých etapách vývoje dítěte musí mít hračka své specifické rysy.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY