Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice eBook

Fatimma.cz Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice Image

INFORMACE

Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Tomáš Louda. Přečtěte si s námi knihu Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,28 MB

ISBN: 8073800012

POPIS
Jedná se o sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí, který proběhl v Ústavu státu a práva AV ČR v listopadu 2005.První část publikace se pod názvem „K základním otázkám reformy a modernizace veřejné správy“ zabývá jednak otázkou vlivu rozvoje informačních technologií a moderních přístupů k řízení ve veřejné správě obecně a jednak současným stavem a zkušenostmi z reforem veřejné správy v některých evropských zemích. Cílem všech reforem je efektivní státní správa s využitím všech komunikačních technologií, které odstraní duplicitu ve vedení úředních evidencí a zajistí propojenost jednotlivých informačních systémů tak, aby systém fungoval spolehlivě, rychle a účinně.Druhá část pod názvem „Finanční a materiální zdroje obcí a institucionální a finanční zabezpečení spolupráce a sdružování obcí. Úloha územní samosprávy v regionálním rozvoji“ řeší problematiku financování veřejné správy z různých zdrojů, např. spoluprací veřejného a soukromého sektoru, a zabývá se též otázkami spojenými s možnostmi lokálního rozvoje územních samosprávných celků v rámci jednotlivých regionů.Publikace je určena odborné právnické veřejnosti a bezpochyby je také cenným zdrojem informací pro všechny pracovníky veřejné správy všech úrovní.
STÁHNOUT ČÍST
UNIMARC/MARC: Modernizace veřejné správy v Evropě a České ...
PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY. ... Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Evropské celní unie, Visegrádské skupiny, je součástí Schengenského prostoru, Evropského hospodářského prostoru a dalších mezinárodních struktur. ... V České republice je celkem 12 ...
Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice ...
V České republice vminulých letech proběhla reforma veřejné správy, která měla za úkol přiblížit veřejnou správu co nejvíce občanům. Potřeba reformy veřejné správy byla dále ... modernizace veřejné správy. V závěru své práce zhodnotím malý výzkum, který byl proveden za spolupráce
SOUVISEJÍCÍ KNIHY