Edukační činnost sestry eBook

Fatimma.cz Edukační činnost sestry Image

INFORMACE

Hledáte knihu Edukační činnost sestry? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Marcela Svěráková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Edukační činnost sestry.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,69 MB

ISBN: 9788072628452

POPIS
V ošetřovatelské praxi zdravotních sester hraje edukační činnost důležitou roli. Sestry představují první linii péče o pacienty, jsou vlastně prvními kontaktními osobami v komunikaci mezi lékařem a člověkem, který navštíví ordinaci.Proces edukace se v současné době považuje za jeden ze základních pilířů efektivní léčby, neboť řada otázek a problémů souvisejících s nemocí je mnohdy dána nedostatečnými vědomostmi pacienta, často jeho neporozuměním a postojem k chorobě, a z toho pramenící neochotou k dodržování terapeutických a ošetřovatelských doporučení. Ukázalo se, že pokud je pacient na odpovídající úrovni informován o svém zdravotním stavu a obeznámen s léčebným režimem, je mnohem větší pravděpodobnost, že bude léčba úspěšnější. Edukace se však netýká jen pacientů a nemoci, je symbolem nového, aktivního přístupu k životu a zdravému životnímu stylu, je zaměřena na osvětu, výchovu a podporu zdraví veškerého obyvatelstva, na předcházení vzniku nemocí. I zde má nezastupitelnou roli zdravotní sestra-edukátorka.Kniha podává široký a ucelený přehled teoretických a metodických přístupů zaměřených na problematiku edukace, na strategii primární, sekundární i terciární prevence, sociální marketing a zkušenosti s jeho využitím v oblasti zdravotní výchovy. Zabývá se principy edukačního procesu a obsahuje též ukázku edukačních projektů pro speciální uživatelské skupiny. Publikace je určena nejen zdravotním sestrám, ale i studentům příslušných oborů a také široké veřejnosti, která se zde může poučit o důležitosti a užitečnosti celoživotního vzdělávání v oblasti zdravotní výchovy obyvatelstva.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Edukační činnost sestry (Marcela Svěráková) | Martinus
Edukační činnost sestry. Svěráková, Marcela. Vydání: Galén 2012 | Jazyk: čeština | Signatura: P 11565. Kniha podává přehled teoretických a metodických přístupů zaměřených na problematiku edukace, na strategii primární, sekundární i terciární prevence, sociální marketing a zkušenosti s jeho využitím v oblasti ...
Edukační činnost sestry
PREVENCE ÚRAZOVOSTI DĚTÍ - EDUKAČNÍ ČINNOST SESTRY. PREVENTION OF ACCIDENTS IN CHILDREN - EDUCATIONAL ACTIVITY OF NURSES. Greplová Ivona 1, Machová Alena 2 1 ON Tábor, laboratoř EEG; 2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelstv ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY