Oceňovanie podnikov eBook

Fatimma.cz Oceňovanie podnikov Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Oceňovanie podnikov! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Oceňovanie podnikov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Oceňovanie podnikov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,94 MB

ISBN: 9788089553075

POPIS
Cieľom publikácie, ktorú napísali Mgr. Martin Vozár, PhD. (odborný asistent pôsobiaci na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý má praktické skúsenosti z bankového prostredia, ako aj z prostredia oceňovania firiem a finančných trhov) a dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne vedúci Katedry ekonómie a financií prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. je poskytnúť ucelený pohľad na základnú metódu oceňovania firiem - metódu diskontovaných peňažných tokov (DCF metóda). V publikácii je ponechaný priestor aj pre vysvetlenie ostatných prístupov oceňovania podnikov, ktoré sa v praxi používajú (metódy cenových násobkov, metóda účtovnej hodnoty a dividendový diskontný model). Kniha ponúka teoretické vymedzenia, ako aj praktické aplikácie oceňovacích techník. Je tu poukázané na základné postupy ocenenia firiem, ako napr. na finančné plánovanie, určenie vhodnej diskontnej sadzby, či výpočet tzv. pokračujúcej hodnoty. Ocenenie nehmotného majetku firiem je v súčasnosti stredobodom diskusií akademickej, ako aj odbornej verejnosti. Aj tejto kategórii aktív je venovaný v publikácii značný priestor, nakoľko podiel hodnoty nehmotných aktív na celkovej hodnote firiem významne rastie. Legislatívna úprava oceňovania firiem na Slovensku je v publikácii rovnako podrobne rozobraná. V posledných kapitolách je na praktickom príklade ocenenia firmy Apple Inc. čitateľovi predostretý možný spôsob využitia ocenenia firmy metódou DCF pre účely výpočtu hodnoty verejne obchodovanej spoločnosti. Táto publikácia je určená tak študentom Fakulty managementu Univerzity Komenského, ako aj širokej odbornej verejnosti.
STÁHNOUT ČÍST
Stanovení Transférové Ceny Mezi Přidruženými Podniky
Kupte knihu Oceňovanie podnikov od Martin Vozár, Jozef Komorník na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %
Kniha: Oceňovanie podnikov (Martin Vozár a Jozef Komorník ...
Oceňovanie podnikov . 15,45 € Pri nákupe nad 49 € máte poštovné zadarmo ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY