Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR eBook

Fatimma.cz Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR Image

INFORMACE

Hledáte knihu Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,87 MB

ISBN: 9788074580659

POPIS
V poslední době se pozornost správců a vlastníků lesa u nás i v Evropě upíná k douglasce tisolisté. Jedním z důvodů je její potencionální schopnost dobře se vyrovnat s probíhajícími klimatickými změnami. Výzkumem doložená je též stabilizační funkce hluboko kořenící douglasky pro lesní porosty. Její odpad se dobře rozkládá, forma pokryvného humusu je příznivá. Z těchto důvodů je zařazena mezi meliorační a zpevňující dřeviny. Další příznivá role spočívá ve vysoké produkci dřevní hmoty. Publikace obsahuje výsledky grantového projektu, jehož název je shodný s názvem knihy.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Pěstební Postupy Při Zavádění Douglasky Do Porostních ...
Projekt s názvem „Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR" je v závěrečném roce řešení. Experimenty s výchovou douglasky v jeho rámci byly založeny v letech 2011 až 2012 v různě starých porostech.
Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních ...
QI112A172 „Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR", kdy výstupem projektu budou návrhy pěstebních postupů pro zavádění DG do lesních porostů, respektující požadavky na plnění funkcí lesa, včetně ekonomické rozvahy a minimalizace rizik plynoucích potenciálně z její ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY