Občanský zákoník V eBook

Fatimma.cz Občanský zákoník V Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Občanský zákoník V! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Občanský zákoník V a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Občanský zákoník V.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,89 MB

ISBN: 9788074005350

POPIS
Nový občanský zákoník překonává dvojkolejnost úpravy občanskoprávních a obchodněprávních závazků.Dispozitivní úprava výrazně posiluje autonomii vůle.Nepoctivé jednání před uzavřením smlouvy stíhá výslovné zakotvení předsmluvní odpovědnosti.Již při uzavírání smlouvy lze nově sjednat možnost jednostranné změny obchodních podmínek.Ochranu spotřebitele zvyšují široké informační povinnosti podnikatele.Všechny smluvní závazky mohou být změněny či zrušeny při podstatné změně okolností.Nová úprava neúměrného zkrácení umožňuje se vyvázat ze závazku k plnění, které je v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla protistrana.Zcela nový institut závdavku posiluje postavení věřitele.
STÁHNOUT ČÍST
Občanský zákoník - iDNES.cz
Občanský zakoník 89/2012 Sb. Poslední změna zákona: 1. 1. 2014. Obsah: ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST. HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY. Díl 1 - Soukromé právo § 1 § 2 ... Oddíl 2 - Změny v obsahu závazků ...
Nový občanský zákoník - Iuridictum
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dnes se dostáváme k tématu, jak si nový zákoník poradí s vypořádáním majetku manželů při rozvodu. Když se budete rozvádět, společné jmění zanikne a dojde na dělení (právně vypořádání).
SOUVISEJÍCÍ KNIHY