Precvičovanie – Slovné úlohy pre 5. ročník eBook

Fatimma.cz Precvičovanie – Slovné úlohy pre 5. ročník Image

INFORMACE

Precvičovanie – Slovné úlohy pre 5. ročník je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Precvičovanie – Slovné úlohy pre 5. ročník na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Precvičovanie – Slovné úlohy pre 5. ročník.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,19 MB

ISBN: 9788073536305

POPIS
Naša nová edícia Precvičovanie – Slovné úlohy predstavuje ďalší rad cvičebníc, ktorých cieľom je pomôcť žiakom prvého stupňa ZŠ precvičiť a upevniť si znalosti nadobudnuté v škole. Je určená pre žiakov 2. – 5. triedy, ktorí si potrebujú zopakovať látku preberanú na hodinách matematiky alebo hlbšie precvičiť problematické časti učiva. Úlohy sú prehľadne radené podľa obťažnosti od ľahších po zložitejšie. Správnosť riešení si deti môžu overiť v kľúči na konci knihy. Cvičebnice sú doplnené vtipnými ilustráciami Petra Palmu.
STÁHNOUT ČÍST
Slovné úlohy - Vieme matiku
slovné úlohy.pdf (290235) tajnička- mená detí.pdf (235971) tajnička o babke.pdf (242727) tajničky.2 pdf.pdf (278062) tajničky.pdf (230300) Úlohy z matematiky: Počítame do 10. počítanie do 10- kto kam ide.pdf (198175) počítanie do 10- rozklad čísel a tajnička.pdf (206439) počítanie do 10- slovné úlohy.pdf (279035)
Matika.in Úlohy z matematiky pre deti na základných školách
Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 3. ročník.Súčasťou sú dva testíky, ktorými si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť. Ich výsledky si overia v riešeniach na poslednej strane zošita. Je tiež vynikajúcou pomôckou pre rodičov na domácu prípravu detí. 1. OPAKOVANIE UČIVA 2. ROČNÍKA 2. NÁSOBENIE A DELENIE V ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY