Malé Karpaty - Sever - turistická mapa č. 11 eBook

Fatimma.cz Malé Karpaty - Sever - turistická mapa č. 11 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Malé Karpaty - Sever - turistická mapa č. 11! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Malé Karpaty - Sever - turistická mapa č. 11 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

NÁZEV SOUBORU: Malé Karpaty - Sever - turistická mapa č. 11.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,68 MB

ISBN: ",

POPIS
Turistické mapy sú vyhotovené z celého územia Slovenskej republiky a z južnej časti Poľska v mierke 1:50 000, z turisticky atraktívnych oblastí v mierke 1:25 000 v modernom grafickom vyjadrení a v praktickom formáte. Obsahujú aktuálny zákres turistickej nadstavby. Svojou bohatou obsahovou náplňou sú najpodrobnejšími a najobľúbenejšími turistickými mapami Slovenskej republiky. Obsahom turistickej nadstavby sú turistické a cykloturistické trasy, zimná turistika, orientačne dôležité objekty, významné pozoruhodné miesta a ďalšie informácie. Vysvetlivky sú spracované päťjazyčne: slovensky, nemecky, anglicky, maďarsky a poľsky. Mapy vydané a aktualizované do roku 1999 vrátane, majú turisticko-vlastivedný obsah umiestnený na rubovej strane v slovenskom jazyku, u niektorých titulov v mierke 1:25 000 aj v jazyku nemeckom. Mapy vydané a aktualizované od roku 2000 vrátane sú spracované so samostatnou mapovou a textovou časťou. Obe časti sú samostatne vložené do prehľadného nepremokavého obalu. Textová časť obsahuje rozšírené turistické informácie v slovenskom jazyku. Niektoré mapy majú textovú časť spracovanú v slovenskom a poľskom jazyku. Všetky mapy vydané a dotláčané od roku 2000 majú zobrazenú zemepisnú sieť "WGS-84" umožňujúcu používať prístroje GPS. Každá mapa má grafickú pomôcku k rýchlemu odčítaniu vzdialeností a zemepisných súradníc.
STÁHNOUT ČÍST
Malé Karpaty (hřebenovka pohoří) - treking
Mapa 1 : 50 000 č. 128 Malé Karpaty, Záruby - VKÚ Harmanec. Jak se tam dostat Autem po dálnici do Malacek, zde odbočit směr Pezinok, v Perneku odbočit vlevo na Rohožník, resp. Kuchyňu. Do osady Vývrat vede odbočka vpravo mezi obcemi Kuchyňa a Rohožník.
Malé Karpaty - oma.sk
Malé Karpaty, podrobný popis pohoří. Jednotlivé celky Malých Karpat mají svůj poměrně specifický charakter, což je dáno nejen jejich výškami, ale především geologickým složením.Z geologického hlediska jsou Malé Karpaty jádrovým pohořím s krystalickým jádrem a sedimentárním obalem. A právě kras má v Malých Karpatech významné zastoupení.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY