Klinická cytogenetika I. eBook

Fatimma.cz Klinická cytogenetika I. Image

INFORMACE

Klinická cytogenetika I. je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Eduard Kočárek. Přečtěte si s námi knihu Klinická cytogenetika I. na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Klinická cytogenetika I..pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,10 MB

ISBN: 9788024618807

POPIS
Učební text slouží pro posluchače prvního ročníku 2. lékařské fakulty UK jako úvod do lékařské biologie i studentům vyšších ročníků, jimž jsou určeny rozšiřující pasáže. Obsah: náplň a historie cytogenetiky, mikroskopická technika, fluorescenční a konfokální mikroskopie, struktura a význam chromozomů, buněčný cyklus, mitóza, meióza, spermatogeneze, oogeneze, metody asistované reprodukce, kultivace buněk in vitro, cytogenetické vyšetření v medicíně, karyotyp člověka, numerické aberace chromozomů, pohlavní chromozómy a jejich aneuploidie, strukturní aberace chromozomů, základy molekulární cytogenetiky, moderní aplikace metody FISH, submikroskopické aberace chromozómů.
STÁHNOUT ČÍST
Klinická cytogenetika I. : úvod do klinické cytogenetiky ...
Zajišťuje klinicko-biochemická, mikrobiologická, imunologická, alergologická, sérologická, molekulárně biologická a cytogenomická a hematologická vyšetření a konsultační a konsiliární služby v oboru klinická biochemie, cytogenomika, klinická imunologie a alergologie - laboratorní problematika, hematologie, lékařská mikrobiologie včetně konzultace terapie a ...
Klinická cytogenetika I. - Eduard Kočárek, brožovaná vazba ...
Klinická cytogenetika I.: úvod do klinické cytogenetiky, vyšetřovací metody v klinické cytogenetice / Eduard Kočárek, Martin Pánek, Drahuše Novotná Author Kočárek, Eduard , 1967-
SOUVISEJÍCÍ KNIHY