Občiansky súdny poriadok eBook

Fatimma.cz Občiansky súdny poriadok Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Občiansky súdny poriadok! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Občiansky súdny poriadok a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Občiansky súdny poriadok.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,77 MB

ISBN: 8088929994

POPIS
OBČIANSKY SÚDNY PORIADOK- úplné znenie s komentárom a judikatúrou platný od 1. októbra 2007Do rúk sa vám dostáva úplné znenie zákona po poslednej novele vykonanej zákonom NR SRs rozsiahlym komentárom a vyčerpávajúcou judikatúrou. V textoch, komentároch a judikatúre je zachytený právny stav k 1. októbra 2007.
STÁHNOUT ČÍST
Občiansky súdny poriadok - úplné znenie - Zákon č. 99/1963 ...
Civilný sporový poriadok Civilný mimosporový poriadok Správny súdny poriadok | Spomínané tri zákony nahradia od 1. júla 2016 súčasný Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb., ktorý bol novelizovaný už takmer 90-krát, čím sa narúšala obsahová i logická nadväznosť na jeho jednotlivé časti. Čiastkovými novelami sa ...
Nový civilný sporový poriadok od 1.7.2016 - 11 dôležitých ...
Občiansky súdny poriadok skončí od 1.7.2016 po viac ako 50 rokoch svoju aplikáciu v praxi. Vymení si miesto s tromi novými predpismi. Civilné spory nahradí Civilný sporový poriadok, nesporové konania sa budú riadiť Civilným mimosporovým poriadkom a správne súdnictvo sa zaradí pod režim Správneho súdneho poriadku.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY