Kronika česká eBook

Fatimma.cz Kronika česká Image

INFORMACE

Kronika česká je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Václav Hájek. Přečtěte si s námi knihu Kronika česká na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Kronika česká.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,79 MB

ISBN: 9788020022554

POPIS
Hájkova Kronika česká, poprvé vydaná v roce 1543, patřila až do 19. století k nejčtenějším a nejoblíbenějším česky psaným knihám, i přes tvrdou kritiku, které ji podrobil v druhé polovině 18. století historik Gelasius Dobner. Hlavně v 19. století Kronika poskytla látku mnoha novodobým českým autorům i výtvarným umělcům. Většina starých českých pověstí žije dodnes v obecném povědomí právě v podobě, kterou jim vtiskl Hájek.Dobner, Dobrovský a další Hájkovi vytýkali především volné nakládání s prameny a smyšlenky v částech o nejstarším období českých dějin. Postoj dnešních historiků k Hájkovi je příznivější, oceňují především pramennou hodnotu pro období blízké autorovu životu. Největší předností Kroniky české je však autorův mimořádný vypravěčský dar, který založil vztah k české historii u mnoha generací čtenářů.Práce Jana Linky je nejúplnější edicí Hájkovy kroniky (starší edice z 1. poloviny 20. století nebyla dokončena, v roce 1981 vyšel pouze výbor). Obsahuje kompletní transkripci textu a na připojeném CD rovněž jeho transliteraci, dále rejstříky (osob a míst), diferenční slovníček, ediční poznámku a doslov Petra Voita.
STÁHNOUT ČÍST
Kronika česká (Kosmova) - rozbor díla | Rozbor-dila.cz
KRONIKA ČESKÁ: Jeho nejznámějším (a jediným známým) dílem je Kronika česká. Jedná se o první kroniku, která vznikla pouze z lokálních potřeb, ale je považována za dějiny celého národa. Dílo vznikalo od roku 1119 a je vedeno od pravěku až do Kosmasovy smrti. Autor čerpal z řady pramenů, ale většina se bohužel ...
Hájkova Kronika česká — PSK
Nejstarší česká kronika zachycuje dějiny od mýtických příběhů po rok 1125. Je napsána v latině a má hodnotu nejen faktickou, ale také literární, protože Kosmas není jen běžným kronikářem.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY