Ohrožený břichomluvec eBook

Fatimma.cz Ohrožený břichomluvec Image

INFORMACE

Hledáte knihu Ohrožený břichomluvec? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Pavel Koutský? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Ohrožený břichomluvec.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,71 MB

ISBN: 9788074786792

POPIS
V současnosti narůstá počet dětí, u nichž se vady výslovnosti manifestují ještě v době školní docházky, tedy v době, kdy je k procvičování již možné využít čtení. Pro věkovou skupinu devět až dvanáct let je nabídka cílených a odborně strukturovaných výukových materiálů v oblasti nápravy, respektive upevnění korektní výslovnosti mizivá.Cílem knihy je poskytnout multidisciplinární pracovní listy pro čtenáře výše uvedené věkové skupiny, kteří již mají vyvozenou správnou výslovnost obtížných hlásek nebo hláskových skupin, ale ještě u nich probíhá obtížný proces fixace do řeči.Cílovou skupinou jsou žáci základních škol logopedických, základních škol praktických, běžných základních škol, klienti pedagogicko-psychologických poraden a odborných logopedických pracovišť. V souladu s RVP ZŠ pro školy logopedické a pro děti s LMP jsou pracovní listy využitelné v hodinách individuální nebo skupinové logopedické péče. V běžných základních školách mohou pomoci školním speciálním pedagogům (po dohodě s logopedy) při upevňování správné výslovnosti žáků s SPU v rámci hodin individuálních nebo skupinových náprav. V pedagogicko-psychologických poradnách nebo na logopedických pracovištích mohou být podpůrným materiálem pro ambulantně docházející klienty.Náplň publikace tvoří texty a úkoly, které jsou problematické z hlediska výslovnosti. Pracovní listy jsou rozdělené do dvaceti složek podle motorické obtížnosti hlásek nebo hláskových skupin, jejich možných záměn nebo asimilací (K – T, měkčení, L, sykavky, L – R). Motoricky nejobtížnější hlásky R a Ř jsou dále děleny do skupin souhláskových shluků podle artikulačních okrsků.
STÁHNOUT ČÍST
Ohrožený břichomluvec | Dumknihy.cz - knihy po všech stránkách
V současnosti narůstá počet dětí, u nichž se vady výslovnosti manifestují ještě v době školní docházky, tedy v době, kdy je k procvičování již možné využít čtení. Pro věkovou skupinu devět až dvanáct let je nabídka cílených a odborně strukturovaných výukových ...
Ohrozeny brichomluvec | Sleviste.cz
Ohrožený břichomluvec - Renata Škaloudová, Pavel Koutský . V současnosti narůstá počet dětí, u nichž se vady výslovnosti manifestují ještě v době školní docházky, tedy v době, kdy je k procvičování již možné využít čtení.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY