Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov (časopis) eBook

Fatimma.cz Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov (časopis) Image

INFORMACE

Hledáte knihu Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov (časopis)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov (časopis).pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,15 MB

ISBN: 0

POPIS
Uvedená cena je cena 12-mesačného predplatného!V rubrike Téma nájdete články z oblasti, ktorá je aktuálna, či už z dôvodu legislatívnych zmien (novely a nové zákony z parlamentu) alebo z dôvodu blížiaceho sa termínu nejakej povinnosti (ročné zúčtovanie preddavkov na daň a na zdravotné poistenie, zmena maxima a minima vymeriavacích základov a iné.) Pri pravidelnom sledovaní tejto rubriky by čitateľovi nemali ujsť žiadne dôležité novinky, ovplyvňujúce jeho prácu na úseku mzdovej učtárne.Ďalšou rubrikou sú Otázky a odpovede. Ide o vybrané odpovede na otázky čitateľov, ktorí sa na redakciu obracajú so svojimi každodennými problémami. V rubrike Dnes Vám radí... Odpovedáme na otázku čitateľa do hĺbky a v širšom kontexte. Odpoveď je spracovaná autorom, špecialistom na danú oblasť. Doplnkovou rubrikou je Na slovíčko s personalistom, ktorá vás obohatí praktickými tipmi pri praxi personalistu. Koncom mesiaca vychádza v čísle Kalendár povinností, upozorňujúci na dôležité dátumy v nasledujúcom mesiaci (termíny odvodu poistného na sociálne poistenie, splatnosť preddavku na zdravotné poistenie, preddavku na daň...) Počas roka získate 2x rozšírené vydanie Špeciál Spravodajcu, v rozsahu minimálne 10 strán. Z obsahu jednotlivých čísiel vyberáme:Témy•Povinnosti zamestnávateľov po ukončení roku 2012•Zmeny v uplatňovaní paušálnych výdavkov od roku 2013•Nezdaniteľná časť základu dane na manžela(lku)•Zamestnanecká prémia za rok 2012•Stupne náročnosti a dohoda o hmotnej zodpovednosti•Nezdaniteľná časť základu dane a nárok na ňu•Zamestnávanie študentov – trvalý pracovný pomer alebo dohoda?•Zamestnávanie dôchodcov•Praktické rady a postupy pri porušení pracovnej disciplíny a neuspokojivom plnení pracovných úloh•Najdôležitejšie zmeny v Zákonníku práce•Minimálna mzda a daň z príjmov•Zdaňovanie príjmov autorov za príspevky do časopisov a novín v roku 2013•Ako sa zmení čistá mzda zamestnanca s nadštandardnými príjmami a vybraného ústavného činiteľa od roku 2013•Daňový bonus v roku 2012 a zmeny od roku 2013•Životné minimum a jeho vplyv na príjem zamestnanca•Minimálna mzda od 1.1.2013•Novela zákona o sociálnom poistení •Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich aplikácia v praxi•Zmeny v II. pilieri dôchodkového sporenia podľa novely zákona o sociálnom poistení•Uplatňovanie nárokov na nemocenské dávky počas ochrannej lehoty zamestnancov pracujúcich v inom členskom štáte•Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2013•Platenie poistného z príjmu dosahovaného na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru•Postihy a sankcie pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti•Zmena sumy životného minima a zrážky zo mzdy•Opravy chýb pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnostiOtázky a odpovede•Mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas•Pokračovanie v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase•Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti•Výpočet priemerného zárobku na odchodné•Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia•Daňový bonus a vek dieťaťa•Práca na zmeny a krátenie odpočinku medzi jednotlivými zmenami•Náhrada škody spôsobenej zamestnancom•Platenie poistného z príjmov umelca•Daňový bonus po skončení štúdia•Poskytnutie stravného počas tuzemskej pracovnej cesty•Menovacie dekréty•Čerpanie dovolenky vo sviatok
STÁHNOUT ČÍST
Rok 2011 | hbu.sk
...,16€ Z-3/2012/E 1300016089 11300377 28.1.2013 ŠVPS SR ŠVÚ Zvolen modrý jazyk 80,00€ 11209195 28.1.2013 ŠVPS SR ŠVÚ Zvolen modrý jazyk 80, ... € 13000755 25.1.2013 RVPS Komárno VERLAG DASHOFER,Železničiarska 13, Bratislava Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 173,38€ objednávka 8901025341 25.1.2013 RVPS ...
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Kniha: Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov (časopis) a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD so skvelými ZĽAVAMI. Nakupujte najvýhodnejšie v najväčšom kníhkupectve na Slovensku Gorila.sk
SOUVISEJÍCÍ KNIHY