Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov (časopis) eBook

Fatimma.cz Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov (časopis) Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov (časopis)! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov (časopis) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov (časopis).pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,99 MB

ISBN: 0

POPIS
Uvedená cena je cena 12-mesačného predplatného!V rubrike Téma nájdete články z oblasti, ktorá je aktuálna, či už z dôvodu legislatívnych zmien (novely a nové zákony z parlamentu) alebo z dôvodu blížiaceho sa termínu nejakej povinnosti (ročné zúčtovanie preddavkov na daň a na zdravotné poistenie, zmena maxima a minima vymeriavacích základov a iné.) Pri pravidelnom sledovaní tejto rubriky by čitateľovi nemali ujsť žiadne dôležité novinky, ovplyvňujúce jeho prácu na úseku mzdovej učtárne.Ďalšou rubrikou sú Otázky a odpovede. Ide o vybrané odpovede na otázky čitateľov, ktorí sa na redakciu obracajú so svojimi každodennými problémami. V rubrike Dnes Vám radí... Odpovedáme na otázku čitateľa do hĺbky a v širšom kontexte. Odpoveď je spracovaná autorom, špecialistom na danú oblasť. Doplnkovou rubrikou je Na slovíčko s personalistom, ktorá vás obohatí praktickými tipmi pri praxi personalistu. Koncom mesiaca vychádza v čísle Kalendár povinností, upozorňujúci na dôležité dátumy v nasledujúcom mesiaci (termíny odvodu poistného na sociálne poistenie, splatnosť preddavku na zdravotné poistenie, preddavku na daň...) Počas roka získate 2x rozšírené vydanie Špeciál Spravodajcu, v rozsahu minimálne 10 strán. Z obsahu jednotlivých čísiel vyberáme:Témy•Povinnosti zamestnávateľov po ukončení roku 2012•Zmeny v uplatňovaní paušálnych výdavkov od roku 2013•Nezdaniteľná časť základu dane na manžela(lku)•Zamestnanecká prémia za rok 2012•Stupne náročnosti a dohoda o hmotnej zodpovednosti•Nezdaniteľná časť základu dane a nárok na ňu•Zamestnávanie študentov – trvalý pracovný pomer alebo dohoda?•Zamestnávanie dôchodcov•Praktické rady a postupy pri porušení pracovnej disciplíny a neuspokojivom plnení pracovných úloh•Najdôležitejšie zmeny v Zákonníku práce•Minimálna mzda a daň z príjmov•Zdaňovanie príjmov autorov za príspevky do časopisov a novín v roku 2013•Ako sa zmení čistá mzda zamestnanca s nadštandardnými príjmami a vybraného ústavného činiteľa od roku 2013•Daňový bonus v roku 2012 a zmeny od roku 2013•Životné minimum a jeho vplyv na príjem zamestnanca•Minimálna mzda od 1.1.2013•Novela zákona o sociálnom poistení •Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a ich aplikácia v praxi•Zmeny v II. pilieri dôchodkového sporenia podľa novely zákona o sociálnom poistení•Uplatňovanie nárokov na nemocenské dávky počas ochrannej lehoty zamestnancov pracujúcich v inom členskom štáte•Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2013•Platenie poistného z príjmu dosahovaného na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru•Postihy a sankcie pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti•Zmena sumy životného minima a zrážky zo mzdy•Opravy chýb pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnostiOtázky a odpovede•Mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas•Pokračovanie v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase•Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti•Výpočet priemerného zárobku na odchodné•Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia•Daňový bonus a vek dieťaťa•Práca na zmeny a krátenie odpočinku medzi jednotlivými zmenami•Náhrada škody spôsobenej zamestnancom•Platenie poistného z príjmov umelca•Daňový bonus po skončení štúdia•Poskytnutie stravného počas tuzemskej pracovnej cesty•Menovacie dekréty•Čerpanie dovolenky vo sviatok
STÁHNOUT ČÍST
Riadny a opravný mesačný výkaz poistného
Náš online časopis s názvom Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov je určený predovšetkým pre mzdové účtovníčky, ktoré sa vo svojej každodennej praxi stretávajú s neustále sa meniacou právnou legislatívou, ale veríme, že svojím zaujímavými obsahom doplneným o praktické príklady a, samozrejme, aj prehľadnými tabuľkami zaujme všetkých, ktorí ...
Mzdy a personalistika - Agentúra JASPIS
ALE - pozri si príspevok Nike - má pravdu.Pozri aj Spravodajcu pre mzdové účtovníčky a personalistov č.22 alebo si vyhľadaj na internete Usmernenie sociálnej poisťovne pre zamestnávateľa. Chcem sa vyhnúť tomu, aby som znova nemusela prerábať prerobené. Ak mi však neostane nič iné, urobím ako si mi poradila.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY